Nhắc đến thời Tam Quốc, chúng ta hầu như chỉ thường nghĩ đến những danh tướng tài ba cùng những trận đánh khốc liệt chấn động lịch sử. Thế nhưng ít ai biết được, rất nhiều vị tướng "võ nghệ cao cường" lại sở hữu một vũ khí vô cùng độc đáo, đó chính là "võ miệng".