Tin tức - Sự kiện

Ban Nội chính đôn đốc các vụ án liên quan cán bộ cấp cao

Với cơ cấu tổ chức vừa được quy định, các đơn vị của Ban Nội chính trung ương chủ trì tham mưu để Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thực hiện tốt các nhiệm vụ.

(VnExpress) Trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh vừa ký quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc ban. Theo đó, ban có 9 đơn vị, đầu tiên là Vụ Theo dõi xử lý các vụ án (Vụ 1), có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo ban theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; các vụ việc, vụ án có liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; các vụ việc, vụ án khác mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Đơn vị này có nhiệm vụ chủ trì tham mưu để lãnh đạo ban giúp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định hoặc trực tiếp chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy theo phân cấp quản lý khi cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tham nhũng...; chỉ đạo, yêu cầu ban cán sự đảng của các cơ quan Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy Công an trung ương, Quân ủy Trung ương... báo cáo việc xử lý tham nhũng những vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng hoặc dư luận quan tâm.

Vụ 1 cũng có thể tham mưu giúp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo điều tra làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, chỉ đạo phục hồi điều tra, điều tra bổ sung hoặc điều tra lại khi cần thiết.

Tám đơn vị tiếp theo gồm Vụ Pháp luật, Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Vụ Cơ quan nội chính, Vụ Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Vụ Địa phương, Vụ Tổ chức - cán bộ, Văn phòng và tạp chí Nội chính.

Trong đó, Vụ Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng (Vụ 5) có chức năng chủ trì tham mưu để lãnh đạo ban giúp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự Đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền ở trung ương báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác này; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương...

Với quyết định của Trưởng ban Nguyễn Bá Thanh, bộ máy các đơn vị trực thuộc Ban Nội chính trung ương về cơ bản đã hoàn thành để đáp ứng các nhiệm vụ được giao. Nhân sự lãnh đạo của Ban cũng đã hoàn thiện vào đầu tháng 3 khi các phó ban được trao quyết định chính thức.

 

Hồng Lĩnh

 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo