DNVN - "Lễ hội mua sắm 2022" là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp tiếp cận thị hiếu, xu hướng tiêu dùng, tìm kiếm đối tác kinh doanh bền vững lâu dài, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 108/NQ-CP thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.