Thị trường

Bộ Tài chính quyết liệt cải cách thủ tục thuế

Việc rút ngắn thời gian kê khai nộp thuế, cắt giảm các thủ tục không cần thiết sẽ được thực hiện rốt ráo trong thời gian tới nhằm hỗ trợ các DN trong những tháng cuối năm. Đó cũng là thông điệp mà Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi tới cộng đồng DN.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Bộ Tài chính sẽ rà soát bãi bỏ các thủ tục không cần thiết để giảm thời gian kê khai và nộp thuế; không chồng thuế trong lĩnh vực chứng khoán và tăng cường phối hợp quản lý giá sữa.

Giảm thời gian kê khai, nộp thuế
 
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2012 theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), thời gian kê khai thuế của DN là 872 giờ (bao gồm cả thời gian kê khai nộp Bảo hiểm xã hội là 335 giờ). Như vậy, thời gian kê khai nộp thuế theo đánh giá của WB là 537 giờ.
 
Trước đó, cũng theo đánh giá của WB năm 2008 thời gian kê khai thuế của chúng ta là 1.050 giờ, năm 2010 là 941 giờ và năm 2012 là 872 giờ. Như vậy việc giảm thời gian kê khai thuế tuy có tiến bộ, nhưng nếu so với các nước trong khu vực thì thời gian kê khai nộp thuế của chúng ta vẫn còn quá cao.
 
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian vừa qua Bộ Tài chính đã làm việc nghiêm túc, quyết liệt, phối hợp với VCCI, các tổ chức do Ngân hàng Thế giới thuê, chỉ định để đánh giá thời gian nộp thuế của Việt Nam, cũng như phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội DN, Hiệp hội tư vấn thuế để rà soát và thực hiện các chương trình hành động cụ thể nhằm giảm bớt số lần kê khai và giảm thời gian nộp thuế, thực hiện thủ tục hải quan...
 
Ông Dũng cũng khẳng định: “Chúng tôi dự tính, nếu thực hiện được các giải pháp này sẽ giảm 290 giờ kê khai nộp thuế trên tổng số 537 giờ theo tính toán của WB trong năm 2012 vừa qua”.
 
Riêng giải pháp của Bộ Tài chính thực hiện về rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho DN, cho người nộp thuế... phấn đấu từ nay đến giữa tháng 9 giảm thời gian kê khai thuế là 201 giờ. Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ sửa đổi các chỉ tiêu kê khai thuế giá trị gia tăng, phấn đấu giảm 156 giờ. Tiếp đến là khắc phục sự khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế thu nhập DN sẽ giảm được khoảng 35 giờ. Cùng với đó là khắc phục khác biệt sự ghi nhận giữa chi phí kế toán với chi phí tính thuế giảm được khoảng 10 giờ và đẩy mạnh kê khai nộp thuế điện tử sẽ giảm được khoảng 23 giờ.
 
Về thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ và đã ký và gửi sang Bộ Tư pháp để thẩm định Nghị định sửa một số quy định hiện hành. Theo đó, sẽ giảm được khoảng 88 giờ đối với số lần kê khai nộp thuế thu nhập DN và thuế giá trị gia tăng của DN theo quy định hiện nay là 17 lần trong 1 năm sẽ giảm còn 5 lần trong 1 năm.
 
Mỗi sắc thuế có một mục tiêu
 
Cũng theo ông Dũng, mỗi sắc thuế có một mục tiêu khác nhau. Theo đó quy định khi DN hoạt động có lãi thì phải nộp thuế thu nhập DN, ở đây là nghĩa vụ của DN. Cụ thể, từ 1/1/2014 thuế suất thuế phổ thông, thuế thu nhập DN của chúng ta còn 22% (năm 2013 là 25%) và đến năm 2016 theo lộ trình thuế thu nhập DN phổ thông còn 20%. Những khoản lãi còn lại của DN không được chia cho cổ đông và để lại tái đầu tư thì Luật thuế thu nhập DN quy định là không phải nộp khoản thuế nào khác. Trường hợp lãi được chia cho các cá nhân, cổ đông thì phải nộp thêm 5% trên cổ tức được nhận, đây chính là thuế thu nhập cá nhân.
 
Xét về bản chất khoản thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn góp từ kinh doanh, không khác gì hoạt động kinh doanh khác như đầu tư tài sản cho thuê và cũng phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Đối với lãi tiền gửi ngân hàng, hiện nay là không thu thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích mọi người dân trong xã hội tiết kiệm chi tiêu, dành tiền gửi tiết kiệm. Đây là nguồn lực to lớn phục vụ sự đầu tư phát triển của Đất nước, do vậy đây là khoản thu nhập không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
 
Ông Dũng cũng khẳng định: Bộ Tài chính sẽ rà soát, đưa các giải pháp phù hợp, phấn đấu đến cuối năm 2014 sẽ giảm 1/3 số lần kê khai nộp bảo hiểm xã hội, cơ bản giảm 50% số giờ kê khai, nộp bảo hiểm xã hội.
 
Theo DĐDN
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo