Tin tức - Sự kiện

Bộ Y tế: Dự thảo 341 chất phụ gia tránh nguy hại sức khỏe

(DNVN)- Dự thảo đưa ra danh mục gồm 341 loại chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm đi kèm điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP).

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Quy định danh mục và giới hạn tối đa đối với các phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. 

Theo đó, dự thảo đưa ra danh mục gồm 341 loại chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm đi kèm điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP).

 Dự thảo đưa ra danh mục gồm 341 loại chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm.

Dự thảo cũng đề xuất các nguyên tắc chung để đảm bảo an toàn trong sử dụng phụ gia thực phẩm, bao gồm: Phụ gia thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường phải được đăng ký công bố hợp quy tại Bộ Y; Không sử phụ gia thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; Không sử dụng phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm; Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về phụ gia thực phẩm; Đăng ký bản công bố hợp quy với Bộ Y trước khi lưu thông ra thị trường.

Ngoài ra, để đảm bảo sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất, các đối tượng sản xuất, kinh doanh chỉ được phép sử dụng các chất phụ gia trong Danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm tại Thông tư này, và phù hợp với Quy định về yêu cầu vệ sinh an toàn đối với các chất phụ gia thực phẩm quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đồng thời, lượng chất phụ gia sử dụng trong thực phẩm không được vượt quá giới hạn tối đa được quy định tại Quy định về giới hạn tối đa các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư này.

Và việc sử dụng phụ gia thực phẩm phải đảm bảo các yếu tố như: giữ được chất lượng dinh dưỡng của thực phẩm;  đảm bảo chất lượng, tính ổn định cho thực phẩm; cải thiện cảm quan cho thực phẩm nhưng không làm thay đổi bản chất vốn có của thực phẩm; hỗ trợ trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm…

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ, ngoài các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, các cơ sở sang bao, đóng gói phụ gia thực phẩm phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Cao Lâm
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo