Khoa học - Công nghệ

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP Hồ Chí Minh

DNVN - Theo Nghị định 11 vừa được Chính phủ ban hành, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo vào năm 2025 / Samsung Việt Nam tìm kiếm nhân tài công nghệ là học sinh trung học phổ thông

Ngày 2/2, Chính phủ ban hành Nghị định 11 quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (DN), miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, nghị định đưa ra quy định về miễn thuế thu nhập DN. Cụ thể, DN khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi chung là DN) có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập DN đối với khoản thu nhập này.


Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản thu nhập này.

Các DN có thu nhập được miễn thuế thu nhập DN quy định nêu trên phải đáp ứng quy định của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thời gian miễn thuế là 5 năm tính từ thời điểm DN phát sinh thuế thu nhập DN phải nộp từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực.

Sau khi Nghị quyết số 98/2023/QH15 hết hiệu lực thi hành, thời gian miễn thuế theo quy định tại khoản này chưa kết thúc thì DN tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc thời gian miễn thuế.

Với thuế thu nhập cá nhân, Nghị định 11 quy định cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp vào DN khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này.

DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (bao gồm cả trường hợp bán DN), trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

Trường hợp bán toàn bộ DN do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Minh Thu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm