Khám phá

Đà Nẵng: Địa phương đầu tiên đánh giá công tác thực thi Luật Năng lượng nguyên tử

Đà Nẵng đã và đang trở thành một trong những trung tâm lớn về ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) của miền Trung và cả nước. Sau 5 năm triển khai Luật NLNT, toàn thành phố hiện có 66 cơ sở bức xạ với 189 nguồn bức xạ đang hoạt động.

Luật NLNT được Quốc hội thông qua ngày 3/ 6 /2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/ 2009 (ảnh: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân)

Theo Cục  An toàn bức xạ và hạt nhân, vào ngày 28/10 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tổ chức “Hội nghị đánh giá công tác thực hiện Luật NLNT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009 - 2014”. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức đánh giá công tác thực thi Luật NLNT.

Trên địa bàn hiện có 66 cơ sở bức xạ với 189 nguồn bức xạ đang sử dụng. Nhân viên của các cơ sở đã có nhận thức cao và chấp hành tốt các quy định của nhà nước về an toàn bức xạ và từng bước hình thành văn hóa an toàn trong công việc.

Từ năm 2009 đến nay,  Đà Nẵng không ngừng chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng cho các đơn vị ứng dụng NLNT và bảo đảm an toàn bức xạ. Trong đó xây dựng thành công Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị khu vực miền Trung – Tây Nguyên với các trang thiết bị hiện đại chẩn đoán và chữa bệnh ung thư. Đà Nẵng đã và đang trở thành một trong những trung tâm lớn về ứng dụng NLNT của miền Trung và cả nước.

Ngoài ra, Đà Nẵng đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xúc tiến dự án Viện Ứng dụng bức xạ Đà Nẵng, Dự án trạm quan trắc phóng xạ cấp vùng trên địa bàn thành phố… Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo.

Trong thời gian tới, để việc thực thi Luật NLNT đạt kết quả cao hơn nữa, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đề xuất một số kiến nghị với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện một số cơ chế chính sách về quản lý an toàn bức xạ.
 

Thu Hà
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo