Giải mã Tam Quốc

Chân dung vị kiếm khách ít người biết, nhưng từng khiến Lã Bố mệt ‘bở hơi tai’

DNVN – Do có ít ghi chép nên không nhiều người biết về cái tên Vương Việt, thậm chí là trong "Tam quốc chí" lẫn "Hậu hán thư" đều không nhắc đến nhân vậy này. Tuy nhiên, đây lại là vị kiếm khách sở hữu võ công cực kỳ cao cường và từng giao đấu bất phân thắng bại với “Chiến thần” Lữ Bố.

DNVN - Từ bỏ Tào Tháo và Tôn Quyền đang xưng hùng xưng bá, Gia Cát Lượng chỉ đi theo Lưu Bị không một “tấc đất cắm dùi” vì 2 chữ duy nhất: Lý tưởng. Sau khi cảm nhận được sự chân thành và ý chí của Lưu Bị phù hợp với lý tưởng bản thân, Khổng Minh không do dự lựa chọn rời núi, theo phò vị hoàng đế khai quốc nước Thục Hán này.
DNVN - Thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa vốn được biết tới là giai đoạn quần hùng tranh bá. Trong số đó, 3 thế lực sở hữu sức ảnh hưởng lớn hơn cả phải kể tới Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Bị. Với hàng loạt những hành động phản trắc khiến cơ nghiệp Thục Hán nghiêng ngả, nhân vật này bị nhiều người xem là kẻ "vô sỉ" nhất thời Tam Quốc.
DNVN - Gia Cát Lượng được người đời vinh danh là nhân vật hiện thân của trí tuệ anh minh. Tư Mã Ý được cho là bậc thánh tu luyện đức ẩn nhẫn đạt đến cảnh giới tối cao, còn Quách Gia là một bậc kỳ tài có học vấn tinh thông sâu sắc. Nhưng lại có nhân vật được đánh giá là thông minh nhất Tam Quốc hơn cả Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng và Quách Gia. Đó là Ai?
DNVN - Xích Bích là trận đánh lớn cuối thời Đông Hán có tính chất quyết định đến cục diện chia ba thời Tam Quốc. Tuy là trận đánh lớn có ý nghĩa quyết định trong lịch sử Trung Quốc, nhưng theo các nhà sử học thì trận đánh này được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không hề đúng với chính sử.