Đầu tư

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

DNVN - Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp sáng 19/2/2021, nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm, đầu tư công trên địa bàn và việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Gia Lai: Trao chứng nhận đầu tư nhiều dự án lớn / Gia Lai: Hiệp hội Doanh nghiệp chung tay phòng chống Covid-19

Thông báo nêu rõ, mặc dù UBND tỉnh Gia Lai đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua nhưng qua báo cáo cho thấy chuyển biến trong việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn còn khá chậm; tính chủ động, phối hợp và chịu trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, địa phương chưa cao.

Do đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh ngay tình trạng trên, tăng cường kỷ cương và chịu trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế làm việc; trong tham mưu, đề xuất nêu căn cứ đầy đủ các quy định của pháp luật, thể hiện rõ chính kiến của ngành, địa phương; chủ động xử lý, phối hợp xử lý công việc thuộc thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, đề xuất báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bổ sung; hoàn thành trước ngày 1/3/2021. Trong đó, lưu ý danh mục phải lấy ý kiến cấp ủy, lãnh đạo các địa phương để đảm bảo thống nhất, tạo sự đồng thuận và chủ động cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để có cơ sở triển khai thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 386/VP-KHTH ngày 27/1/2021, tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư đã phê duyệt chủ trương, đã cho phép nghiên cứu khảo sát trên địa bàn trước ngày 25 hàng tháng để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

FLC Dak Doa Tay Nguyen tại Gia Lai sẽ là Sân Golf lớn nhất Việt Nam.

FLC Dak Doa Tay Nguyen tại Gia Lai sẽ là Sân Golf lớn nhất Việt Nam.

Đối với từng dự án cụ thể theo báo cáo của các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến như sau:

Về Dự án Sân golf Đak Đoa, giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT liên hệ Bộ NN&PTNT sớm có ý kiến để gửi Bộ KH&ĐT theo yêu cầu.

Các Dự án Khu A, Khu B, Khu C và Tổ hợp thương mại dịch vụ (thuộc Quy hoạch tổ hợp sân golf) ở huyện Đak Đoa, yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, UBND huyện Đak Đoa theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo quy định để sớm triển khai dự án.

Trong đó lưu ý, đối với dự án Khu A, Sở Tài nguyên và Môi trương chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT bổ sung, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định.

 

Dự án Cụm công nghiệp huyện Đak Đoa, hiện nay có một số nhà đầu tư quan tâm, đăng ký khảo sát, lập dự án đầu tư. UBND huyện Đak Đoa chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng lập quy hoạch chi tiết để có cơ sở kêu gọi nhà đầu tư triển khai dự án theo quy định.

Về một số dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Pleiku: Dự án khu đất Kho CK54, xã Trà Đa; Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya; Khu công viên và đô thị sinh thái đồi thông, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng đôn đốc các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh phương án quy hoạch và tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định.

Các dự án: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại tại 15-17 Trường Chinh, Khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh, Khu dân cư phát triển mới Khu II - đường Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm trưng bày - bảo hành và bảo trì ô tô, Trung tâm thương mại phường Trà Bá, Trung tâm thương mại Pleiku, Chợ Yên Thế, Chợ đầu mối, Siêu thị đường Nguyễn Văn Cừ, Khu đô thị sinh thái khu vực miệng núi lửa âm làng Ốp, Khu dân cư hai bên đường Lý Tự Trọng (nối dài) và vùng phụ cận, Tổ hợp Shophouse và biệt thự phường Hoa Lư, dự án tại đường Trần Hưng Đạo, Khu đô thị Diên Phú, Khu đô thị Chi Lăng, các dự án nông nghiệp tại xã Gào, UBND tỉnh Gia Lai giao UBND TP. Pleiku chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các bước hồ sơ, thủ tục, quy hoạch xây dựng… để sớm triển khai dự án theo quy định; hàng tuần báo cáo tiến độ triển khai để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Đối với dự án trồng cây dược liệu kết hợp trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đak Đoa, giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan thẩm định, trình phê duyệt đề án nông nghiệp công nghệ cao trước ngày 10/3/2021. Sở KH&ĐT hoàn chỉnh hồ sơ chủ trương đầu tư dự án, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 15/3/2021.

Đối với các dự án chăn nuôi, nhất là chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh, Sở NN&PTNT khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 120/TB-VP ngày 27/10/2020; đầu tháng 4/2021 hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở định hướng phát triển và quản lý các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát tổng thể tình hình phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đánh giá mức độ phù hợp với định hướng phát triển của ngành, địa phương và các quy định hiện hành (nhất là trong lĩnh vực đất đai, chăn nuôi và bảo vệ môi trường); tổng hợp tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến việc triển khai trong thời gian tới; hoàn thành trước ngày 10/3/2021.

Trong thời gian các ngành rà soát và đề xuất, tạm thời chưa xem xét các đề xuất cho khảo sát, nghiên cứu các dự án chăn nuôi đến khi có kết quả đánh giá và có ý kiến của UBND tỉnh.

Về dự án Chợ đầu mối nông sản quốc tế tại xã Kdang (huyện Đắk Đoa) và Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Mang Yang, giao Sở KH&ĐT chủ trì, trên cơ sở ý kiến các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổng hợp các nội dung đã thực hiện, đề xuất các công việc tiếp theo cần triển khai để sớm thực hiện dự án theo quy định. Thời gian báo cáo trước ngày 1/3/2021

Về đề nghị cho nghiên cứu, đề xuất dự án Khu dân cư của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long, UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND TP. Pleiku và các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, căn cứ các quy định của pháp luật để triển khai đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Về xử lý tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập kiểm định chất lượng, khả năng chịu lực của kết cấu công trình, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh theo đúng thời gian yêu cầu.

 

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT chủ trì, khẩn trương báo cáo việc rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn; khung giá rừng; việc rà soát, sắp xếp các ban quản lý rừng phòng hộ; triển khai kế hoạch trồng rừng.

Có thể bạn quan tâm
Tâm An
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm

 

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giấy phép hoạt động báo chí số 512/GP-BTTTT do
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/11/2020
Tổng biên tập: Phan Huy Hiền
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thị Bích Hường
Địa chỉ: A125, 37 Hùng Vương, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Email: bbt.doanhnghiepvn@gmail.com, banbientap@doanhnghiepvn.vn

Bảng giá quảng cáo
Hotline: 0912.480.246 - 024.22169595
Doanh nghiệp Việt Nam giữ bản quyền nội dung trên website này.
Cấm sao chép, trích dẫn dưới mọi hình thức trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp Việt Nam.
Thiết kế bởi TRASCO.JSC