Xã hội

Dự án đầu tư công trung hạn mới được bố trí vốn hàng năm

(DNVN) - Để được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm thì các chương trình, dự án phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án khẩn cấp và đã được cấp có thẩm quyền quyết định...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Nghị định này quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của quốc gia, Bộ, ngành trung ương và địa phương.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó, Nghị định quy định cụ thể điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Cụ thể, chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm phải đáp ứng điều kiện là phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án khẩn cấp; chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định; có điều ước quốc tế về vốn ODA và vốn vay ưu đãi được ký kết đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; dự án khởi công mới chỉ được bố trí vốn sau khi đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Nghị định cũng nêu rõ, đối với dự án khởi công mới, ngoài các điều kiện quy định nêu trên, cần có thêm các điều kiện như được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31/10 của năm trước năm kế hoạch; xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối các nguồn vốn; bảo đảm bố trí đủ vốn theo tiến độ hoàn thành quy định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; bố trí đủ vốn theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm đầu thực hiện dự án.

Ngoài ra, dự án khẩn cấp và dự án cần thiết mới phát sinh bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn được bố trí vốn từ nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư.

Về quy định điều kiện dự án được bố trí vốn đầu tư công trung hạn, Nghị định nêu rõ, chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công (nêu trên).

Đối với dự án khởi công mới, ngoài việc đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công, phải bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn hoàn thành dự án theo thời gian quy định.

VĂN HẢI
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo