Thị trường

Hà Nội yêu cầu rà soát việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra

(DNVN) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra; tập trung thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, nhất là việc thu hồi số kinh phí nợ đọng qua thanh tra...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6295/UBND-NC, yêu cầu sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.

ngày 11/8, Tổ kiểm tra của Thanh tra Chính phủ đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh minh họa.
Ngày 11/8 vừa qua, Tổ kiểm tra của Thanh tra Chính phủ đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ, thực hiện Luật Thanh tra và nghị định của Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra và để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng công tác thanh tra của Chính phủ cũng như chỉ đạo của thành phố; tập trung thanh tra trên các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng, giáo dục, y tế; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra của đơn vị và kết luận thanh tra của cấp trên theo quy định. 

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác này. 

Thường xuyên rà soát việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra; tập trung thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, nhất là việc thu hồi số kinh phí nợ đọng qua thanh tra, việc xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm; nghiêm túc chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, cần chủ động đề xuất, báo cáo UBND thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm túc, triệt để.

Thanh tra thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thanh tra; thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và xử lý sau thanh tra. Các đơn vị báo cáo đủ, chính xác, kịp thời kết quả công tác thanh tra và việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra theo định kỳ để báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng quy định...

VĂN HẢI
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo