Tin tức

Hoàn thiện chính sách, thúc đẩy CN-TTCN phát triển tương xứng tiềm năng

Chiều ngày 8/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì họp nghe dự thảo đề án về một số chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN -TTCN) tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Hà Tĩnh hiện có 2 khu kinh tế, 8 khu CN, 22 cụm CN. Thời gian qua, tỉnh đã có cơ chế, chính sách phát triển khu, cụm CN, tuy nhiên sự phát triển còn hạn chế như: Hạ tầng thiếu đồng bộ, thu hút đầu tư khó khăn, công tác bảo vệ môi trường hạn chế... Vì vậy, việc ban hành đề án về một số chính sách phát triển CN - TTCN đến 2025 và những năm tiếp theo rất cần thiết.

Dự thảo áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển khu, cụm CN, CN hỗ trợ và khuyến công. Chính sách hỗ trợ phát triển khu, cụm CN bao gồm: Hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu, cụm CN; chính sách đối với khu, cụm CN do đơn vị sự nghiệp thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh hoặc UBND huyện cấp huyện làm chủ đầu tư; chính sách đối với khu, cụm CN có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm CN (hình thức xã hội hóa đầu tư)...

Dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình phát triển CN hỗ trợ áp dụng cho các nhóm ngành CN hỗ trợ được quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, bổ sung một số sản phẩm, nhóm sản phẩm được sản xuất gồm: Máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn; nhóm các sản phẩm được sản xuất, chế biến từ gỗ, sợi…

Ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương trình bày dự thảo Đề án về một số chính sách đẩy mạnh phát triển CN-TTCN tỉnh Hà Tĩnh đến 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp CN hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước.

Với chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến công, dự thảo đề án đã xây dựng nguyên tắc ưu tiên hỗ trọ kinh phí khuyến công, mức chi cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…

Ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương trình bày dự thảo Đề án về một số chính sách đẩy mạnh phát triển CN-TTCN tỉnh Hà Tĩnh đến 2025 và những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo đề án như: Tỉnh cần tính toán nhu cầu vốn đầu tư, phân loại vốn đầu tư đối với các dự án đồng thời lựa chọn những chính sách thiết thực để thúc đẩy phát triển CN - TTCN và thu hút các nhà đầu tư; thực hiện phân kỳ đầu tư, đảm bảo huy động nguồn lực thực hiện chính sách; xem xét, bổ sung thêm mục cụ thể hỗ trợ cho cụm CN làng nghề như Nghị định 68 của Chính phủ…

Ông Nguyễn Duy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc: Cần xem xét, bổ sung thêm mục cụ thể hỗ trợ cho cụm CN làng nghề như Nghị định 68 của Chính phủ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho rằng dự thảo Đề án về một số chính sách đẩy mạnh phát triển CN, TTCN tỉnh Hà Tĩnh đến 2025 và những năm tiếp theo còn có những hạn chế, chưa có chính sách đột phá.

Ông Nguyễn Duy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc: Cần xem xét, bổ sung thêm mục cụ thể hỗ trợ cho cụm CN làng nghề như Nghị định 68 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương rà soát, hoàn thiện dự thảo đề án về một số chính sách đẩy mạnh phát triển CN, TTCN tỉnh Hà Tĩnh đến 2025 và những năm tiếp theo trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Duy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc: Cần xem xét, bổ sung thêm mục cụ thể hỗ trợ cho cụm CN làng nghề như Nghị định 68 của Chính phủ.

Trong đó, cần bổ sung các nội dung về chính sách phát triển khu, cụm CN (hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu, cụm CN; hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng); chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình phát triển CN hỗ trợ... Từ đó, xây dựng bộ chính sách đủ mạnh, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo điều kiện cho CN, TTCN Hà Tĩnh phát triển tương xứng tiềm năng.

Theo Báo Hà Tĩnh

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo