Khám phá

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tư Mã Ý dự đoán như thần về việc Lưu Bị bại ở Đông Ngô, nhận xét về họ Tào

Đoán trước được quân Thục sẽ thua Đông Ngô, nhưng người không xuất binh ra trận là Tư Mã Ý lại bị trách phạt.

Tư Mã Ý. Nguồn:24h

- Clip: Tư Mã Ý Biết Trước Lưu Bị thất bại khi Đông Ngô. Nguồn: Tam Quốc Chí.

Huệ Phương (Theo Tam Quốc Chí)
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo