Bất động sản

Đà Nẵng: Quy định mới nhất nhằm giải quyết vướng mắc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo Nghị định 79/CP

DNVN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký văn bản 8338/UBND-STNMT triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (vừa diễn ra từ ngày 7 – 9/12) về giải quyết vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư.

Đà Nẵng: Vừa lắp camera gây rò rỉ điện khiến xe ô tô bị cháy rụi lúc nửa đêm / Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng: Thừa hưởng thành quả của thế hệ đi trước thì phải có trách nhiệm khắc phục bất cập!

Chiều 15/12/2020, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh cùng các vị trong Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đơn vị quận Ngũ Hành Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri quận này nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) vừa diễn ra từ ngày 7 – 9/12/2020.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn chiều 15/12

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn chiều 15/12/2020.

Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Trung Chinh cho hay, Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 79/CP) về thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư là một trong những đề xuất của TP Đà Nẵng và được Chính phủ chấp thuận nhằm tháo gỡ tiền nợ đất tái định cư của người dân. Trong quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc phức tạp do hồ sơ, giấy tờ trước đây của nhiều trường hợp không đảm bảo về pháp lý.

“Tuy nhiên bằng trách nhiệm trước người dân, HĐND TP Đà Nẵng đã có hai lần thông qua Nghị quyết vào đợt giữa năm 2020 và tại kỳ họp thứ 16 vừa qua để giải quyết những khó khăn cho người dân trong việc trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư kịp thời hạn theo quy định của Nghị định 79/CP. Đồng thời chính quyền TP cũng đã dành mấy trăm tỉ đồng đưa vào Ngân hàng chính sách xã hội cho người dân vay!” – Ông Lê Trung Chinh cho biết.

Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, vào ngày hôm nay 16/12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký văn bản 8338/UBND-STNMT triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX về giải quyết vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện Nghị định 79/CP về thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư.

Theo đó, đối với vấn đề “Giải quyết vướng mắc về hồ sơ giấy tờ, đo đạc diện tích đất trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư”, UBND TP Đà Nẵng thống nhất bổ sung những nội dung ngoài Công văn số 8617/UBND-STC ngày 20/12/2019 của UBND TP để lập thủ tục thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư. Cụ thể:

1. Bổ sung các loại hồ sơ giao đất tái định cư trước ngày 01/3/2016, gồm: Biên bản giao nhận đất thực tế, Phiếu (Đơn) đăng ký đất tái định cư để thực hiện thu nợ tiền sử dụng đất theo Công văn số 8617/UBND-STC ngày 20/12/2019 của UBND TP, cụ thể:

 

a) Trường hợp đã có văn bản cho nợ tiền sử dụng đất (được UBND TP duyệt) hoặc Phiếu (Đơn) đăng ký đất tái định cư có bút phê của lãnh đạo TP, lãnh đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất cho nợ hoặc Phiếu (Đơn) đăng ký đất tái định cư có xác nhận số tiền nợ của lãnh đạo các đơn vị được UBND TP giao nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất) trước đây thì xác định số tiền nợ, thời điểm ghi nợ theo nội dung văn bản cho nợ hoặc Phiếu (Đơn) có xác nhận số nợ tiền sử dụng đất nêu trên.

Trường hợp tại văn bản hoặc Phiếu (Đơn) cho nợ tiền sử dụng đất nhưng không thể hiện thời điểm ghi nợ thì thời điểm ghi nợ là thời điểm ký Biên bản giao nhận đất thực tế; nếu không có Biên bản giao nhận đất thực tế thì lấy thời điểm thông báo có đất thực tế hoặc Phiếu (Đơn) đăng ký đất tái định cư làm thời điểm ghi nợ tiền sử dụng đất.

b) Trường hợp không có văn bản và Phiếu (Đơn) đăng ký đất tái định cư cho nợ tiền sử dụng đất theo điểm a nêu trên thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường (Ban Quản lý dự án, Ban Giải phóng mặt bằng các quận, huyện) căn cứ hồ sơ thu hồi đất, đền bù giải tỏa và chính sách cho nợ tiền sử dụng đất tại thời điểm áp dụng chung của dự án đối với hồ sơ trả nợ để xác định số tiền nợ; thời điểm ghi nợ là thời điểm ký Biên bản giao nhận đất thực tế; nếu không có Biên bản giao nhận đất thực tế thì lấy thời điểm thông báo có đất thực tế hoặc Phiếu (Đơn) đăng ký đất tái định cư làm thời điểm ghi nợ tiền sử dụng đất.

c) Trường hợp tại điểm a, b chỉ được ghi nợ một phần tiền sử dụng đất:

- Thực hiện thanh toán nợ theo Công văn số 8617/UBND-STC ngày 20/12/2019 của UBND TP đối với số tiền được ghi nợ;

 

- Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ mà chưa nộp, được quy đổi ra diện tích chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính tương ứng theo giá đất để xác định số tiền nợ tại điểm a, b (giá đất tái định cư cũ đã được phê duyệt trước đây) và tính thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

d) Trường hợp tại điểm a, b, c mà thời điểm ghi nợ trước ngày 01/7/2007 thì quy đổi số tiền sử dụng đất được ghi nợ ra số lượng vàng 98% theo giá vàng 98% tại thời điểm ghi nợ để thu nợ theo Công văn số 8617/UBND-STC ngày 20/12/2019 của UBND TP. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường (Ban Quản lý dự án, Ban Giải phóng mặt bằng các quận, huyện) liên hệ Sở Tài chính cung cấp thông tin giá vàng 98% thời điểm trước ngày 01/7/2007 để thu nợ tiền sử dụng đất được kịp thời.

Các trường hợp tại điểm a, b, c nếu trả nợ trước ngày 01/3/2021 thì trả theo số tiền được xác định như trên, nếu trả nợ từ ngày 01/3/2021 trở về sau thì phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ tương ứng với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất.

2. Về giải quyết thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, đền bù không thuộc đối tượng được ghi nợ theo Nghị định 79/CP nhưng đã được UBND TP có văn bản cho nợ tiền sử dụng đất trước ngày 10/12/2019 (ngày Nghị định 79/CP có hiệu lực thi hành), có hồ sơ giao đất tái định cư từ ngày 01/3/2016 về sau, gồm: Phiếu (Đơn) đăng ký đất tái định cư, Phiếu phân lô đất, chưa lập hồ sơ ghi nợ theo điểm 2 Công văn số 8617/UBND-STC ngày 20/12/2019 của UBND TP: Đồng ý tiếp tục giải quyết thu nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 79/CP, cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất được cho nợ tại văn bản cho nợ của UBND TP theo số tiền đã được xác định theo quy định tại Nghị định số 45/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm ghi nợ tiền sử dụng đất.

 

- Quá thời hạn 05 năm kể từ thời điểm ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ tương ứng với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất.

3. Trường hợp trả nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 79/CP có diện tích đất đo đạc thực tế có sai lệch so với diện tích ghi trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (tăng hoặc giảm), đồng ý cho thu tiền sử dụng đất phần diện tích sai lệch nêu trên theo đơn giá thu tiền sử dụng đất ghi trong hợp đồng, không thu theo đơn giá đất hiện hành tại thời điểm trả nợ (phần lớn diện tích tăng hơn không nhiều do quá trình thi công dự án thực tế không đúng như kích thước trong sơ đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khi lập hợp đồng).

4. Yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường của quận, huyện triển khai rà soát, thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016 được biết, thực hiện thanh toán xong nợ chậm nhất đến 17h30 ngày 28/02/2021 để được thụ hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định 79/CP; trả nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 01/3/2021 trở về sau thì phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ tương ứng với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất.

Đối với vấn đề “Giải quyết vướng mắc về thu nợ tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với trường hợp chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất tái định cư”, UBND TP Đà Nẵng thống nhất giải quyết thu nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 79/CP, Công văn số 8617/UBND-STC ngày 20/12/2019 của UBND TP và cấp GCNQSDĐ đối với các trường hợp chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất tái định cư đã lập thủ tục cam kết chuyển đổi tên trước ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thực hiện), không thực hiện ban hành quyết định giao đất và theo trình tự thủ tục như sau:

1. Người nhận chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất tái định cư (gọi tắt là người mua) được thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ (nếu có) thay cho người chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất tái định cư (gọi tắt là người bán) hoàn thành chậm nhất đến 17h30 ngày 28/02/2021 để được thụ hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định 79/CP; trả nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 01/3/2021 trở về sau thì phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

 

2. Sau khi người mua nộp đủ tiền sử dụng đất và các khoản thuế, lệ phí liên quan khác theo quy định, GCNQSDĐ được cấp cho người mua với trình tự, thủ tục do UBND TP quy định, cụ thể:

a) Bước 1: Người mua có trách nhiệm:

- Nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ lần đầu tại Ban Giải phóng mặt bằng/Ban QLDA ĐT-XD các quận, huyện.

- Có bản cam kết đề nghị cấp GCNQSDĐ cho mình, nếu sau này có tổ chức, cá nhân tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về lô đất đề nghị cấp GCNQSDĐ thì người mua chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

b) Bước 2: Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan:

 

- Ban Giải phóng mặt bằng/Ban QLDA ĐT-XD các quận, huyện có trách nhiệm:

+ Kiểm tra đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, trao phiếu tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho người mua;

+ Phát hành thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và đề nghị người mua liên hệ đăng báo đài trong thời hạn 15 ngày;

+ Chuyển hồ sơ đến UBND phường, xã sở tại nơi có đất để niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại Trụ sở UBND phường, xã và khu dân cư nơi có đất trong thời hạn 15 ngày;

- UBND phường, xã nơi có đất xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai (nếu có) và xác nhận vào đơn được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc và gửi hồ sơ lại cho Ban Giải phóng mặt bằng/Ban QLDA ĐT-XD các quận, huyện.

 

Nếu hồ sơ có vấn đề tranh chấp thì Ban Giải phóng mặt bằng/Ban QLDA ĐT-XD các quận, huyện có thông báo trả hồ sơ cho người mua. Trường hợp không có tranh chấp, Ban Giải phóng mặt bằng/Ban QLDA ĐT-XD các quận, huyện chuyển toàn bộ hồ sơ cho bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện tiếp nhận theo qui định và xử lý theo qui trình cấp GCNQSDĐ cho các hộ thuộc diện tái định cư.

Có thể bạn quan tâm
Hải Châu
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm

 

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giấy phép hoạt động báo chí số 512/GP-BTTTT do
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/11/2020
Tổng biên tập: Phan Huy Hiền
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thị Bích Hường
Tổng Thư ký toà soạn: Đỗ Lê Tảo
Địa chỉ: A125, 37 Hùng Vương, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Email: bbt.doanhnghiepvn@gmail.com, banbientap@doanhnghiepvn.vn

Bảng giá quảng cáo
Hotline: 0912.480.246 - 024.22169595
Doanh nghiệp Việt Nam giữ bản quyền nội dung trên website này.
Cấm sao chép, trích dẫn dưới mọi hình thức trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp Việt Nam.
Thiết kế bởi TRASCO.JSC