Thị trường

Chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đã được Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (từ ngày 4-11/1/2022) thông qua.

Trái cây độc, lạ tại miền Tây hút khách trước Tết nguyên Đán / Quảng Bình: Tour 'Chinh phục Sơn Đoòng' với 1000 suất đã kín khách trong năm 2022

Theo Nghị quyết, gói giải pháp tài khóa gồm miễn, giảm thuế phí, đầu tư phát triển và một số chính sách tài khóa khác. Trong đó, riêng chính sách tăng chi cho đầu tư, phát triển (y tế, an sinh xã hội, việc làm, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng...) từ nguồn ngân sách là 176.000 tỷ đồng trong 2 năm (2022-2023).

 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm