Thị trường

Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020

DNVN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư Số 01/2020/TT-BCT về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020.

Thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất khu vực / Dịch nCoV: Xử lý kịp thời hành vi mua gom, tăng giá bất hợp lý trang thiết bị y tế

Căn cứ Nghị định số 98/2017/ND-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định Số 69/2018/ND-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020.


Ảnh minh họa.

Theo thông tư này, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 là 59.098 tấn.

Về đối tượng và phương thức giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, thông tư cho biết, việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Nghị định Số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư Số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư Số 01/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/02/2020 đến hết ngày 31/12/2020.


PV
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm