Thị trường

Thu ngân sách 8 tháng bằng 66,1% dự toán

Đến hết tháng 8/2018, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 84 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu NSNN 8 tháng ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2017.

Những bất cập chồng chéo trong quản lý vận hành thủy điện / Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thúc đẩy phát triển điện mặt trời

Giá dầu thô liên tục tăng đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho thu ngân sách. Ảnh: internet.

Giá dầu thô liên tục tăng đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho thu ngân sách. Ảnh: internet.

Thu tăng 13,8%

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 84 nghìn tỷ đồng. Như vậy, sau 8 tháng, số thu ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 695,8 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa ước đạt 532,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2017.

Thu từ dầu thô gần 40,9 nghìn tỷ đồng, bằng 113,9% dự toán; tăng 35,1% so cùng kỳ năm 2017. Giá dầu thô bình quân 8 tháng là 73 USD/thùng, tăng 23 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng 8 tháng ước đạt 8,4 triệu tấn, bằng 74,3% kế hoạch, bằng 93% cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động XNK ước đạt 199,7 nghìn tỷ đồng, bằng 70,6% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2017; Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (66,75 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 132,94 nghìn tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2017.

Có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 67%) và 60/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

Tính riêng trong tháng 8/2018, cơ quan thuế đã thực hiện gần 41,4 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp; kiến nghị xử lý thu vào NSNN 7,4 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 3,4 nghìn tỷ đồng); giảm lỗ trên 11,8 nghìn tỷ đồng; thu hồi được 21 nghìn tỷ đồng nợ thuế.


Bên cạnh đó, cơ quan hải quan đã thực hiện 4,67 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách gần 1,3 nghìn tỷ đồng; đôn đốc, xử lý thu hồi 934 tỷ đồng nợ thuế; phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 9,2 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tăng thu cho ngân sách 181 tỷ đồng.

Cân đối ngân sách đảm bảo

Số chi NSNN tháng 8 ước đạt 113,8 nghìn tỷ đồng dẫn đến tổng chi NSNN 8 tháng đạt 873,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến ngày 27/8/2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 483.902 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 56,12% dự toán năm 2018 và từ chối thanh toán số tiền là 7,3 tỷ đồng do khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đạt 176.836,765 tỷ đồng, đạt 44,24% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 45,57% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2017 đạt 38,38% kế hoạch Quốc hội giao và 44,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Giá trị chi trả nợ của Chính phủ ước đạt 152.719 tỷ đồng (trong đó trả nợ trong nước là 122.807 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 29.912 tỷ đồng).

Tháng 8 vừa qua, huy động vốn trong nước của Chính phủ qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 14.260 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 119.261 tỷ đồng (bằng khoảng 43,2% kế hoạch năm). Bộ Tài chính cũng đã chủ trì ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá 150 triệu USD, lũy kế 8 tháng đã ký kết 10 hiệp định vay với tổng trị giá 1.137,2 triệu USD. Việc giải ngân trong 8 tháng đầu năm đạt 1.328 triệu USD, tương đương khoảng 30,5 nghìn tỷ đồng (bằng 28% kế hoạch năm).

Nhìn chung, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.

Theo Báo Hải quan
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo