Tin tức - Sự kiện

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp giai đoạn 2014 - 2020

Sáng nay, 25/09 Tổng cục Hải quan tổ chức lễ ra mắt Nhóm công tác Hải quan- Doanh nghiệp và kí kết thỏa thuận hợp tác về cơ chế thông tin, hỗ trợ và tăng cường quan hệ hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp giữa Tổng cục hải quan với Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (Liên minh VBF), giữa tổng cục Hải quan với Phòng Thương mại Việt Nam (VCCI).

Ra mắt nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp thuộc Tổng cục Hải quan, Liên minh VBF, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI - ảnh Chinh Nguyễn.

Tham dự buổi lễ có khoảng 100 đại biểu trong nước và Quốc tế đến từ Liên minh VBF, một số thành viên thuộc Liên minh VBF, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội thành viên của VCCI, Bộ tài chính, Bộ kế hoạch đầu tư, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh Hải phòng, Quảng Ninh…

Ký kết hợp tác về cơ chế thông tin, hỗ trợ tăng cường quan hệ hợp tác giữa Tổng cục Hải quan với Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (Liên minh VBF)  - ảnh Chinh Nguyễn.

Hoạt động của tổng cục Hải quan hướng tới mục tiêu thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước trong thời gian tới về phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp; thúc đẩy và tạo điều kiện cho hoạt động thương mại cũng như hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp được bình đẳng, tuân thủ luật pháp; nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan Hải quan, minh bạch hóa hoạt động hải quan và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Tổng cục Hải quan coi việc tổ chức sự kiện này là một bước đi quan trọng trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công công tác cải cách hiện đại hóa của ngành.

 

 Thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành Hải quan tích cực, chủ động thực hiện các mục tiêu chủ yếu mà chiến lược đề ra. Một trong những nội dung nhằm thực hiện các mục tiêu nêu trên là Nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình hợp tác quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Để thực hiện nội dung này nhiều hoạt động đã và đang được ngành Hải quan triển khai trong những năm vừa qua, trong số các hoạt dộng đó là Ngành đã thành lập nhóm công tác Hải quan – Doanh nghiệp tại Tổng cục Hải quan và tổ tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp tại các Cục Hải quan địa phương….

Chinh Nguyễn
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo