Tin tức - Sự kiện

Lễ Truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đúng 7h sáng nay, Lễ Truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt Đại tướng, nêu bật quá trình hoạt động và những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với Cách mạng Việt Nam...

 6h sáng 13/10 tại Hà Nội, tất cả công việc chuẩn bị cho lễ truy điệu đại tướng đã hoàn tất. Một không khí im lặng, trang nghiêm và khẩn trương bao trùm toàn bộ nhà tang lễ. 6h58, ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban tổ chức Lễ Quốc tang tuyên bố lễ truy điệu bắt đầu. Quốc ca nổi lên, trang nghiêm và xúc động.

Không khí nghiêm trang tại lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh trong phút tiễn biệt người Anh Cả quân đội Nhân dân Việt Nam
 
Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng Bí thư nêu bật quá trình hoạt động và những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với Cách mạng Việt Nam:
 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
"Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, là Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, là vị lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân quân đội và gia quyến đồng chí".
 
Hôm nay trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, cùng đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, đồng bào và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn!
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà Nho giàu truyền thống yêu nước.
 
Năm 14 tuổi, đồng chí đã giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Ngay từ khi còn là học sinh, được tiếp thu những tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào đấu tranh bãi khóa của trường Quốc học Huế.
 
Năm 1927, gia nhập Đảng Tân Việt cách mạng (một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).
 
Năm 1930, Đại tướng tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Năm 1940 được kết nạp vào Đảng
 
Đầu những năm 40 của thế kỷ XX, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dìu dắt, giao nhiệm vụ, đồng chí đã tích cực hoạt động cách mạng, bám dân, bám địa bàn, xây dựng cơ sở, tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ địa Cao-Bắc-Lạng.
 
Tháng 12/1944, Đại tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Trên cương vị là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương, thành viên Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, thành viên Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, Tư lệnh Việt Nam giải phóng quân, đồng chí có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đã trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng. Đặc biệt, năm 1954, đồng chí được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao quyền trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng chí đã chỉ huy các đại đoàn của quân đội, và các lực lượng tiến quân tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh bại đội quân nhà nghề của thực dân Pháp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
 
Sau khi miền Bắc được giải phóng, đồng chí đã tham gia cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, làm nên những thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Đất nước hòa bình, thống nhất, trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.
 
Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử oanh liệt, đầy hy sinh gian khổ của Đảng và dân tộc. Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đôi, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí luôn nêu cao tấm gương sáng với tinh thần cách mạng sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù.
 
Tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó là sự kết tinh sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được làm nên bởi ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta, cùng trí tuệ của tập thể cán bộ lãnh đạo tài năng dày dạn, được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng mà đồng chí là một trong những người tiêu biểu.
 
Quá trình tham gia lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh cách mạng, cùng với Trung ương Đảng, Bác Hồ, đồng chí có công lao to lớn góp phần vào hình thành và phát triển học thuyết quân sự, đường lối chiến tranh nhân dân độc đáo Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
 
Học thuyết đó kế thừa, phát triển vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam và thế giới, nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc tấn công giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đối với lực lượng vũ trang và quân đội, đồng chí đặc biệt quan tâm chăm lo giáo dục bồi dưỡng, thương yêu cán bộ chiến sĩ, luôn bám sát thực tiễn, có mặt ở những địa bàn chiến trường trọng yếu. Cán bộ, chiến sĩ quân đội ghi nhớ và mãi mãi tự hào về một người chỉ huy, một vị tổng tư lệnh tài năng xuất chúng nhưng rất bình dị, gần gũi, thân thiết
 
Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù ở trên cương vị nào đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước, nhất là trong phát triển khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước trong khu vực và thế giới.
 
Trong nhiều năm được sống và làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác giáo dục rèn luyện, đồng chí đã luôn quan tâm tới vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng, thường xuyên nhấn mạnh phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí luôn căn dặn cán bộ phải gương mẫu, làm gương cho cấp dưới, gắn bó mật thiết với nhân dân. Bản thân đồng chí không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập tư tưởng đạo đức, tác phong, lối sống thực hành nói và làm theo tư tưởng và tấm gương của Bác, luôn thể hiện rõ cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, sống giản dị, khiêm tốn, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.
 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta suy tôn đồng chí là anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.
 
Đối với phong trào cách mạng thế giới, cống hiến của đồng chí góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức bất công ở các nước thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh
 
Tên tuổi của đồng chí đã được thế giới ghi danh và nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình ngưỡng mộ, cảm phục.
 
Đối với quê hương Quảng Bình, đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt, mong mỏi Quảng Bình ngày càng phát triển, văn minh, và giàu đẹp. Đồng chí là niềm tự hào to lớn của nhân dân Quảng Bình.
 
Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực, đức độ, giàu lòng nhân ái, đức hy sinh, luôn gần gũi, bao dung, luôn quan tâm đến mọi người. Với 103 tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng, và những cống hiến to lớn đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.
 
Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ cả nước kính trọng, nghiên cứu, học tập và noi theo.
 
Thưa đồng chí Võ Nguyên Giáp, thưa anh Văn kính mến!
 
Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc, đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước trong đó có anh đã chọn vì độc lập tự do dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
 
Thưa anh Văn!
 
Anh ra đi nhưng những cống hiến to lớn của anh đối với Đảng và dân tộc sống mãi cùng đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Trong giờ phút đầy tiếc thương và xúc động này, chúng tôi trân trọng gửi tới toàn thể gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc trước mất mát không gì có thể bù đắp được.
 
Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Văn kính mến của chúng ta. Xin đề nghị các đồng chí, đồng bào và các bạn dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tiễn đưa đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng".
 
Sau điếu văn tiễn biệt, cả nước dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ.
 
Đại diện gia đình là ông Võ Điện Biên - con trai Đại tướng đứng lên đọc lời tưởng nhớ người cha vĩ đại và bày tỏ lời cảm tạ tới toàn thể nhân dân.
 
Ông Võ Điện Biên cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Ông Võ Điện Biên bày tỏ:
 
"Kính thưa đồng bào và đồng chí cả nước!
 
Trước hết, tôi thay mặt gia đình tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tạo mọi điều kiện để thực hiện tâm nguyện cuối cùng là về với quê hương của Đại tướng.
 
Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết mọi lời ca ngợi với Đại tướng là lời ca ngợi với Bác Hồ, thế hệ lãnh đạo của Đảng, với tất cả đồng bào và chiến sĩ đã hy vinh và đóng góp bằng tâm trí và máu xương trong 2 cuộc kháng chiến vừa qua. Đấy là lời ca ngợi đối với tất cả những người con ưu tú của đất Việt đã ngã xuốngđể gìn giữ mảnh đất này. Để tỏ lòng biết ơn, không có lời nào có thể diễn đạt hết được tấm lòng của gia đình.
 
Tuổi thọ của Đại tướng đến những năm vừa qua, sức khỏe của Đại tướng và để bảo vệ được đến những ngày qua là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người, hàng triệu người dân Việt Nam, từ các thế hệ đã qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt nhất của dân tộc, đến thế hệ thanh niên, thiếu nhi chưa bao giờ biết đến tiếng bom.
 
Xin phép được tỏ lời cảm ơn riêng đến quân đội bệnh viên quân y 108, tập thể A11 và tất cả những y bác sĩ, nhân viên đã chăm sóc Đại tướng tới giây phút cuối cùng.
 
Trong giây phút này xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành với Đại tướng cho tới giờ phút cuối cùng.
 
Đại tướng cả đời đã vì nước vì dân và lúc mất đi chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng chục triệu người dân đất Việt, biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
 
Xin cảm ơn!".
 
Tiếp sau đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu nước ngoài, đại diện các bộ ngành trung ương... chầm chậm đi quanh linh cữu Đại tướng, tiễn đưa lần cuối người con ưu tú của nhân dân. Đại diện gia đình đỡ Phu nhân Đại tướng đi vòng quanh linh cữu, theo sau là gia quyến của Đại tướng, tiễn biệt người thân yêu nhất của gia đình về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Từ 7h25: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuyển ra linh xa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng 10 chiến sỹ khiêng linh cữu di chuyển từ trong Nhà tang lễ ra linh xa.
 
Sau đó, linh cữu được phủ Quốc kỳ, đặt trong lồng kính trên cỗ linh xa có gắn pháo.
 
Từ 7h40, linh cữu Đại tướng bắt đầu được di chuyển rời Nhà tang lễ Quốc gia và bắt đầu lễ di quan Đại tướng trên đường phố Hà Nội qua nhiều con phố, dừng lại trước nhà riêng của ông ở số 30 Hoàng Diệu, rồi tiêp tục hướng Kim Mã - Cầu Giấy ra sân bay.
 
Dọc hai bên đường nơi xe tang Đại tướng đi qua, hàng vạn người dân đã xếp hàng chờ đợi từ sáng sớm tinh mơ, nhiều đôi mắt ngấn lệ tiễn biệt Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình.
Đoàn Huế (Tổng hợp)
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo