Tin tức - Sự kiện

Mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng: 1 cấp chính quyền, 2 cấp hành chính

Sáng 21.2, tại Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP.Đà Nẵng về Dự thảo Đề án chính quyền đô thị của TP.Đà Nẵng. Dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh.

Dự thảo Đề án chính quyền đô thị do ông Văn Hữu Chiến - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - trình bày nêu những giai đoạn thực hiện đề án, mô hình, cơ cấu và chức năng nhiệm vụ của chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn bộ máy, giải quyết nhanh công việc của người dân và tổ chức. Trên cơ sở thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) quận, huyện, phường. Đề án chính quyền đô thị cũng đề xuất cụ thể cơ cấu tổ chức, số lượng đại biểu HĐND, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố.

Về mục đích của việc xây dựng chính quyền đô thị, ông Văn Hữu Chiến cho rằng: Thực tế là Đà Nẵng đã và đang có tiền đề hết sức quan trọng cho việc hình thành chính quyền đô thị. Đó là tỉ lệ đô thị hóa đạt 87% và tăng lên 95% vào năm 2020, việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường đạt hiệu quả. Giai đoạn 2 sẽ tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo hình thức 1 cấp chính quyền (cấp TP), 2 cấp hành chính (cấp TP và phường). Sẽ hoàn tất việc tách huyện Hòa Vang thành 2 quận mới, nâng 11 xã thành cấp phường để tránh tình trạng mâu thuẫn cấp chính quyền đô thị.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: quan điểm đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương đã được các văn kiện của Trung ương đồng ý có mô hình mới phù hợp với nông thôn và đô thị. Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm 2013 cũng nêu rõ có chính quyền đô thị và nông thôn. Bộ Chính trị cũng đã đồng ý cho TP.Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm chính quyền đô thị của cả nước. Đây cũng là 2 đơn vị thí điểm thực hiện không tổ chức HĐND quận, huyện, phường trong 2 năm qua.
Lao Động
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo