Thị trường

Năm 2015, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 84.375 tỷ đồng

(DNVN) - Theo báo cáo của Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tổng doanh thu bảo hiểm năm 2015 ước đạt 84.375 tỷ đồng, tăng 17,48%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đạt 130.391 tỷ đồng, tăng 21,09%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 44.797 tỷ đồng, tăng 23,4%; đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 157.266 tỷ đồng, tăng 24,9%...

Cũng theo Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, trong năm 2015, các doanh nghiệp bảo hiểm đã nỗ lực trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các sản phẩm hiện đang triển khai nhằm phù hợp hơn với thực tiễn kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển sản phẩm bảo hiểm mới.

Cụ thể, năm 2015, thị trường bảo hiểm có thêm 89 sản phẩm mới, nâng tổng số sản phẩm bảo hiểm trên thị trường là 1.187 sản phẩm, trong đó có khoảng 350 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và 837 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm mới tiếp tục được nghiên cứu, phát triển như sản phẩm bảo hiểm hưu trí, sản phẩm bảo hiểm vi mô, bảo hiểm rủi ro thiên tai…, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. 

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, mạng lưới hoạt động, kênh phân phối của các DNBH ngày càng được mở rộng và chuyên nghiệp hóa, chất lượng dịch vụ bảo hiểm từng bước được nâng cao, tính đến cuối năm 2015, số lượng đại lý phục vụ trong lĩnh vực bảo hiểm là 561.773 người, chất lượng và tính chuyên nghiệp của đại lý được chú trọng hơn. 

Mặc dù thị trường đã có bước phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên, theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, quy mô thị trường vẫn còn nhỏ so với tiềm năng. Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm trên GDP hiện nay mới chỉ đạt mức 2% thấp hơn sơ với mức trung bình của khối ASEAN ( 3,35%), châu Á ( 5,37%) và thế giới ( 6,3%).

Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ vẫn còn tình trạng bồi thường không đúng quy tắc điều khoản, hạch toán doanh thu - chi phí chưa đúng quy định; đối với lĩnh vực nhân thọ vẫn còn tình trạng giải quyết quyền lợi bảo hiểm không thống nhất, chi trả quyền lợi bảo hiểm không theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. 

Theo đại diện của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, các vấn đề này thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm cần nghiêm túc thực hiện đánh giá, rà soát để đưa ra biện pháp khắc phục triệt để nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. 

Nhìn nhận vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển thị trường bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm cần tăng cường sự hợp tác vì sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm. 

 

Hòa Hậu
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo