Thị trường

Petrolimex lại "khoe" "lãi khủng" hơn 1900 tỷ đồng

Tập đoàn này cho biết lợi nhuận kinh doanh xăng dầu chiếm tới 768 tỷ đồng trong tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.929 tỷ đồng.

Theo công bố của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ngày 12/1, tổng doanh thu năm 2013 của Tập đoàn này đạt 196.330 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrolimex đạt 1.929 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu đóng góp 768 tỷ đồng.
 
Petrolimex nộp ngân sách nhà nước 31.300 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2012.
 
Năm 2014, Petrolimex đặt một số chỉ tiêu chủ yếu và nhóm giải pháp trọng tâm cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. Đối với lĩnh vực xăng dầu, ưu tiên đầu tư có chọn lọc vào những vùng thị trường cạnh tranh - nơi có nhu cầu cao, năng suất lao động cao, cự ly vận chuyển ngắn, chi phí vận chuyển thấp, lợi nhuận cao. 
 
Tối ưu hóa đường vận động tạo nguồn hàng hóa (chỉ chấp nhận đường vận động ngắn nhất, kiên quyết loại bỏ các khâu trung gian kém hiệu quả - nếu có) và tồn kho hợp lý.
 
Petrolimex đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ Petrolimex tại cửa hàng xăng dầu nhằm gia tăng hiệu quả khai thác lợi thế thương mại của cửa hàng xăng dầu Petrolimex.
 
Bên cạnh đó, Tập đoàn này muốn hướng hoạt động kinh doanh ra bên ngoài để tăng doanh thu và tỷ trọng doanh thu từ thị trường ngoài Petrolimex.
InforNet
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo