Pháp luật

Cần Thơ: Viện KSND đề nghị tăng hình phạt cựu Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy

DNVN - Sáng 28/1, Viện KSND TP Cần Thơ cho biết, Viện trưởng Viện KSND TP Cần Thơ vừa ký kháng nghị số 04//QĐ-VKSCT, kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2022/HS-ST ngày 14/1/ của TAND Cần Thơ về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại điểm c, khoản 2 và điểm b khoản 1 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

'Ngọn hải đăng' hay khách sạn trá hình ? / Vụ Agribank Cần Thơ: Kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm

Kháng nghị trên nêu rõ: Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2022/HS-ST ngày 14/1 của TAND TP Cần Thơ áp dụng khung hình phạt nhẹ hơn trong cùng điều luật Cáo trạng truy tố để xét xử, tuyên bố các bị cáo phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo điểm c, khoản 2 và điểm b khoản 1 Điều 229 Bộ luật Hình sự là chưa đúng quy định pháp luật về xác định giá trị quyền sử dụng đất chuyển mục đích trái quy định, định giá tài sản trong vụ án hình sự, chưa đánh giá đúng vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, chưa đảm bảo tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật, bởi lẽ:

Việc Hội đồng xét xử áp dụng bảng giá đất ban hành tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND TP Cần Thơ quy định mức giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) làm căn cứ quy đổi giá trị quyền sử dụng đất để xem xét trách nhiệm hình sự cho các bị cáo vì cho rằng bảng giá đất được xây dựng theo định kỳ 5 năm 1 lần, dùng làm căn cứ cho khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai, trong đó có căn cứ tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý đất đai. Từ căn cứ áp dụng bảng giá đất, khung hình phạt Hội đồng xét xử áp dụng cho các bị cáo nhẹ hơn so với điều khoản Cáo trạng truy tố trong cùng điều luật, bị cáo Tuấn, bị cáo Vũ và bị cáo Thanh từ điểm b khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự thành điểm c khoản 2 Điều 229 Bộ luật Hình sự, các bị cáo Trứ, bị cáo Khánh, bị cáo Hòa và bị cáo Tuấn Anh từ điểm c khoản 2 Điều 229 Bộ luật Hình sự thành điểm b khoản 1 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Mặt khác Hội đồng xét xử áp dụng bảng giá đất theo Quyết định số 22 là chưa đúng quy định về xác định giá của tài sản khi giải quyết vụ án hình sự…

Bên cạnh đó, việc áp giá đất theo bảng giá của UBND sẽ bất lợi cho chính các bị cáo khi Nhà nước thu hồi đất sai phạm phải bồi thường theo giá thị trường, khi tính thiệt hại sẽ lấy giá bồi thường, trừ giá trị quyền sử dụng đất và các chi phí, thuế đã nộp… khi đó nếu tính giá đất theo bảng giá đất UBND TP Cần Thơ ban hành thì giá trị thiệt hại sẽ càng lớn, bất lợi cho chính các bị cáo về trách nhiệm gây thiệt hại, bồi thường.

 Cự Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy tại phiên tòa sơ thẩm

Cựu Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy tại phiên tòa sơ thẩm


Về hình phạt, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nguyễn Văn Tuấn thực hiện hành vi phạm tội do tin tưởng bộ phận tham mưu, giúp việc, thiếu chủ động kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, nên chịu trách nhiệm hình sự với vai trò thứ yếu so với bị cáo Lê Văn Vũ, Huỳnh Trung Thanh là chưa đúng với vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án. Và còn mâu thuẫn với nhận định khác trong vụ án khi Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Tuấn là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, là người có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất, bị cáo cũng là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn trong lĩnh vực đất đai và đô thị, bị cáo không lập hồ sơ nhưng là người trực tiếp ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Mặc dù bị cáo Tuấn khai nhận hồ sơ chuyển đến bị cáo đã được thẩm định toàn diện và có sự đánh giá phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên bị cáo hoàn toàn không thể biết khi ký quyết định cho chuyển mục đích là trái pháp luật, không là căn cứ loại trừ trách nhiệm của bị cáo. Bởi lẽ, bị cáo với vai trò Phó Chủ tịch thường trực UBND phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường được phân công ký quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Vào cuộc họp ngày 10/9/2015, Phòng tài nguyên và môi trường có báo cáo khó khăn vướng mắc khi chuyển mục đích đất ở biệt thự, đất ở mật độ thấp, đất ở mật độ cao, đất ở lô phố thuộc phân khu tỷ lệ 1/2000 hai bên đường Võ Văn Kiệt, bị cáo chỉ đạo xin ý kiến cơ quan chuyên môn cấp trên, sau đó bị cáo không có kiểm tra dẫn đến việc chưa có hướng dẫn của cấp trên mà bị cáo ký quyết định cho phép chuyển mục đích và hậu quả các quyết định đều trái pháp luật...

Với những nhận định trên, không thể cho rằng bị cáo Tuấn do tin tưởng bộ phận tham mưu, giúp việc nên giữ vai trò thứ yếu trong vụ án và cho bị cáo hưởng án treo mà bị cáo Tuấn là người giữ vai trò chính trong vụ án.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Lê Văn Vũ giữ vai trò chính trong vụ án vì có trách nhiệm thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, ký tờ trình tham mưu trực tiếp cho UBND, nhưng bị cáo không kiểm tra, không đối chiếu diện tích xin chuyển mục đích với bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Không tuân thủ nghị quyết của HĐND. Thực tế, thực hiện nhiệm vụ có khó khăn vướng mắc ngày 10/9/2015, Phó Chủ tịch thường trực, hiện là bị cáo Tuấn cho ý kiến ban hành văn bản xin ý kiến Sở TNMT nhưng chưa được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng thì ngày 18/9/2015, bị cáo lại ký Công văn số 667 thông báo tiếp tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhận định của Hội đồng xét xử chưa đúng vai trò của bị cáo Vũ trong vụ án, về chức năng, Phòng Tài nguyên và môi trường thực hiện tham mưu, giúp UBND quận Bình Thủy thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, còn Phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy trực tiếp quyết định việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Về hành vi bị cáo Vũ ký 29 tờ trình, diện tích 13,685.02m2, giá trị 9.411.848.000 đồng, thấp hơn bị cáo Tuấn ký 30 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (14.772,02m2, với giá trị 9.906.433.000 đồng).

Các bị cáo nguyên là cán bộ phụ trách về đất đai tại quận Bình Thủy.

Các bị cáo nguyên là cán bộ phụ trách về đất đai tại quận Bình Thủy.

 


Nhưng Hội đồng xét xử không áp dụng điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS cho bị cáo Vũ và bị cáo Trứ khi các bị cáo có 3 năm liên tục được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở là chưa đúng theo hướng dẫn áp dụng pháp luật của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao được quy định tại Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 4/8/2000. Cũng như cho rằng vụ án xử lý trong thời gian dài từ khi phát hiện hành vi phạm tội năm 2018 đến ngày 15/9/2019 mới khởi tố vụ án, các bị cáo không chủ động khai báo, tố giác tội phạm hoặc người phạm tội mới chưa được phát hiện, nên chưa đủ căn cứ áp dụng điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS cho các bị cáo, là chưa đúng kết quả điều tra vụ án. Vụ án kéo dài thời gian xác minh, kiến nghị khởi tố, nguyên nhân chủ yếu do chờ kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Sau khi khởi tố, bị cáo Tuấn không thừa nhận hành vi phạm tội, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm cho cơ quan tham mưu và người đứng đầu UBND quận Bình Thủy. Từ lời khai của các bị cáo Thanh, Vũ, Khánh, Trứ, Hòa, Tuấn Anh liên quan đến trường hợp người sử dụng đất Lê Đức Thành xin chuyển mục đích sử dụng, hoạt động chỉ đạo chuyên môn của bị cáo Tuấn trong lĩnh vực tài nguyên và đô thị, nhất là trong xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã giúp cơ quan tiến hành tố tụng thu thập, đánh giá chứng cứ đủ căn cứ đấu tranh khởi tố bị cáo Tuấn để giải quyết vụ án được toàn diện.

Kháng nghị của Viện KSND cho rằng, trong quy trình chuyển mục đích sử dụng đất, hành vi mang tính quyết định là thẩm định, ký mảnh trích đo địa chính, ký tờ trình và ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó, hành vi kiểm tra hồ sơ, ký nháy của bị cáo Thanh và bị cáo Hòa trước khi bị cáo Trứ ký mảnh trích đo, trước khi bị cáo Vũ ký tờ trình giữ vai trò thứ yếu trong vụ án. Do vậy, áp dụng điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS cho các bị cáo là phù hợp với hướng dẫn áp dụng pháp luật của TAND tối cao được quy định tại Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019.

Từ những phân tích trên, xét thấy phải xác định giá trị quyền sử dụng đất do Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự là giá để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn giữ vai trò chính trong vụ án, cao hơn vai trò của bị cáo Vũ nên việc áp dụng Điều 65 BLHS cho bị cáo hưởng án treo là không phù hợp. Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v cho bị cáo Vũ và bị cáo Trứ, điểm i cho bị cáo Thanh và bị cáo Hòa, điểm t cho các bị cáo Vũ, Thanh, Khánh, Trứ, Hòa, Tuấn Anh là đúng quy định pháp luật.

Do vậy Viện KSND TP Cần Thơ Đề nghị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng các bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Vũ, Huỳnh Trung Thanh phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự, các bị cáo Lê Văn Trứ, Lê Hồng Khánh, Nguyễn Việt Hòa, Trần Tuấn Anh phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 229 Bộ luật Hình sự. Tăng hình phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, không cho bị cáo hưởng án treo, giảm hình phạt đối với bị cáo Lê Văn Vũ. Giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo Huỳnh Trung Thanh, Lê Văn Trứ, Lê Hồng Khánh, Nguyễn Việt Hòa, Trần Tuấn Anh theo Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2022/HS-ST ngày 14/1 năm 2022 của TAND TP Cần Thơ.


Bản án sơ thẩm số 06/2022/HS-ST ngày 14/1 năm 2022 của TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt, bị cáo Lê Văn Vũ, 2 năm 6 tháng tù, hình phạt bổ sung cấm bị cáo đảm nhận chức vụ trong công tác quản lý đất đai thời hạn 2 năm.

 

Lê Văn Trứ, 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Tuấn, 1 năm 6 tháng tù nhưng hưởng án treo, cả hai bị cáo chịu hình phạt bổ sung cấm đảm nhận chức vụ trong công tác quản lý đất đai 1 năm, Lê Hồng Khánh 9 tháng tù

Huỳnh Trung Thanh, 2 năm tù, hình phạt bổ sung cấm bị cáo đảm nhận chức vụ trong công tác quản lý đất đai 1 năm 6 tháng; Nguyễn Việt Hòa 1 năm tù, Trần Tuấn Anh 6 tháng tù (cho hưởng án treo), cùng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Mai Trâm
Có thể bạn quan tâm
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm