Tin tức - Sự kiện

Quy định mức phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi.
Trong đó quy định rõ mức thu lệ phí là 120.000 đồng/lần cấp giấy phép xuất, nhập khẩu tinh, phôi giống vật nuôi; cấp giấy phép xuất, nhập khẩu môi trường pha chế, bảo tồn tinh, phôi giống vật nuôi; cấp giấy phép xuất, nhập khẩu giống vật nuôi; cấp giấy phép trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm; cấp giấy phép đăng ký thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước vào danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam; cấp giấy phép đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi; cấp giấy phép xuất, nhập khẩu các chế phẩm phục vụ chăn nuôi...
 
Việc cấp giấy phép công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu; cấp giấy phép xuất, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để giới thiệu tại hội trợ, triển lãm; cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để sản xuất, gia công nhằm mục đích tái xuất phải nộp lệ phí 40.000 đồng/lần/sản phẩm.
 
Mức thu lệ phí cao nhất là 180.000 đồng/lần cấp giấy chỉ định phòng thử nghiệm về  thức ăn chăn nuôi, chất bảo quản sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; cấp chứng chỉ đào tạo lấy mẫu thức ăn chăn nuôi.
 
Về mức thu phí kiểm tra, đánh giá chất lượng lô hàng thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu, Thông tư nêu rõ mỗi lần/lô thu bằng 0,095% giá trị lô hàng (nhưng tối thiểu là 285.000 đồng, tối đa không quá 9.500.000 đồng).
 
Cơ quan thu lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Các khoản chi phí liên quan đến công tác cấp giấy phép trong lĩnh vực chăn nuôi được ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.
 
Trong trường hợp ủy quyền thu thì tổ chức được ủy quyền thu lệ phí được để lại 90% trong số lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí.
 
Cơ quan thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi được để lại 85% trên số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí.
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-6-2013.
 
 
 
 
Minh Trí
Theo HQO
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo