Thị trường

Thành lập Đoàn giám sát về sử dụng vốn vay nước ngoài

(DNVN) - Đoàn giám sát sẽ đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016.

Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết số 424/NQ-UBTVQH14, về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016.

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH làm Trưởng Đoàn giám sát.

Ảnh minh họa.

Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban TVQH tại phiên họp tháng 8/2018; chuẩn bị dự thảo và trình Ủy ban TVQH ban hành nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề; chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban TVQH gửi đến đại biểu QH tại kỳ họp thứ 6.

Mục đích mục Đoàn giám sát là đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016.

Đồng thời kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trong thời gian tới và những chính sách, pháp luật liên quan.

Hòa Lộc
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo