Tin tức - Sự kiện

Thành lập TAND, VKSND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại phiên họp thứ 25 diễn ra vào chiều 11/7, UBTVQH đã xem xét, quyết định việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trình bày Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền cho biết, căn cứ Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Nghị quyết của UBTVQH, Tòa án nhân dân tối cao trình UBTVQH quyết định thành lập Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để bảo đảm ổn định, đi vào hoạt động sau khi được thành lập, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, thẩm phán và trụ sở, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của TAND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay.

Toàn cảnh phiên họp.

Theo Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày, Ủy ban Tư pháp tán thành với Tờ trình của Chánh án TANDTC đề nghị UBTVQH quyết định thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Thành.

Thực hiện Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH, đến nay HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức khác của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được thành lập và hoạt động. Vì vậy, việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cần thiết, bảo đảm phù hợp, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Ủy ban Tư pháp tán thành với TANDTC về phương án biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ. Theo đó, trước mắt sau khi được thành lập, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp quản toàn bộ số lượng biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm khác như: trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành.

Như vậy, sau khi được thành lập, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ sẽ đủ điều kiện và bảo đảm hoạt động được ngay.

Các thành viên của UBTVQH đều đồng tình với việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên cơ sở thảo luận, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật. Biên chế, số lượng thẩm phán, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án nhân dân đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 473a/NQ-UBTVQH13 ngày 28/3/2012 về tổng biên chế và số lượng thẩm phán của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp và Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 1/7/2016 về việc giao, bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp cho tòa án các cấp.

Cũng trong chiều 11/7, UBTVQH đã xem xét, quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo tờ trình do Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn trình bày nhấn mạnh: Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Nghị quyết của UBTVQH, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình UBTVQH quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để bảo đảm ổn định, đi vào hoạt động sau khi được thành lập, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, Thẩm phán và trụ sở, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Trình bày báo cáo thẩm tra Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị UBTVQH quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu rõ: Ủy ban Tư pháp tán thành với Tờ trình của Viện trưởng VKSNDTC đề nghị UBTVQH quyết định thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH, đến nay HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức khác của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được thành lập và hoạt động.

Vì vậy, việc thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cần thiết, bảo đảm phù hợp, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Ủy ban Tư pháp tán thành với VKSNDTC về phương án biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động của VKSND thị xã Phú Mỹ.

Trên cơ sở thảo luận về nội dung này tại phiên họp, UBTVQH đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật.

Biên chế, số lượng kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân đã được UBTVQH quyết định tại Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 về tổng biên chế và số lượng kiểm sát viên, điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Theo Báo Chính phủ
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo