Tin tức - Sự kiện

Thanh tra thuế 49.000 doanh nghiệp, ngân sách có thêm 9.000 tỷ đồng

(DNVN) - Tính đến tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 49 nghìn doanh nghiệp, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9.000 tỷ đồng, bằng 130,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Báo cáo về công tác điều hành trong tháng 8/2017 và 8 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã tích cực bám sát, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN, nợ công theo các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nhờ đó công tác điều hành nhiệm vụ thu, chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 465,3 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và 118,3 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển. Qua đó, đã phát hiện khoảng 10,3 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, không chấp nhận thanh toán khoảng 40 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thuế, Hải quan đã tập trung thanh tra, kiểm tra thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra giá thị trường đối với các giao dịch liên kết ; đẩy mạnh chống thất thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế.

Cụ thể, tính đến tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 49 nghìn doanh nghiệp, đạt 54,2% kế hoạch năm 2017, tăng 125,34% so với cùng kỳ năm 2016; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9 nghìn tỷ đồng, bằng 130,5% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng đối với hoạt động thanh, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 135 doanh nghiệp truy thu, truy hoàn và phạt 402,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6,7 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.378,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được được 29,7 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63,1% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: thu bằng biện pháp đôn đốc nợ là 21,7 nghìn tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 8 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng, toàn ngành Hải quan đã thực hiện trên 6 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó khoảng 5,5 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan và  672 cuộc tại trụ sở người khai hải quan; thu vào NSNN 1.130,8 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch; đã chủ trì, phối hợp, bắt giữ bắt giữ trên 9,6 nghìn vụ việc vi phạm, ước tính 405,5 tỷ đồng, thu nộp ngân sách đạt 190 tỷ đồng; Hải quan khởi tố 29 vụ; Chuyển cơ quan khác khởi tố 48 vụ án hình sự.


 

 

Hòa Lộc
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo