Thị trường

15 tiêu chí đánh giá hợp tác xã từ 01/4/2020

DNVN - Ngày 19/02/2020, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

Tháo gỡ những 'nút thắt' để thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển / Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Có doanh nghiệp 'chống lưng' hợp tác xã mới phát triển được


Theo đó, hợp tác xã được đánh giá lựa chọn trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm, cụ thể như sau:

- Tiêu chí 1: Vốn của hợp tác xã;

- Tiêu chí 2: Tài sản của hợp tác xã;

- Tiêu chí 3: Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của hợp tác xã;

- Tiêu chí 4: Trích lập các Quỹ của hợp tác xã;

- Tiêu chí 5: Chấp hành pháp luật trong tổ chức, hoạt động của hợp tác xã;

- Tiêu chí 6: Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;

- Tiêu chí 7: Trình độ cán bộ quản lý, điều hành;

- Tiêu chí 8: Chế độ, chính sách cho thành viên và người lao động;

- Tiêu chí 9: Mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, chuỗi giá trị;

- Tiêu chí 10: Mức độ tham gia của thành viên đối với hợp tác xã;

- Tiêu chí 11: Lợi ích thành viên;

- Tiêu chí 12: Sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cung ứng cho thành viên;

- Tiêu chí 13: Công tác thông tin, truyền thông, đào tạo bồi dưỡng;

- Tiêu chí 14: Mức độ ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng;

- Tiêu chí 15: Hợp tác xã được khen thưởng trong năm.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo KT&ĐT)

Thông tư cũng quy định về ách thức đánh giá và xếp loại hợp tác xã. Cụ thể, hàng năm, Hội đồng Quản trị hợp tác xã tổ chức tự đánh giá và cho điểm hợp tác xã mình theo các tiêu chí quy định. Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) kiểm tra kết quả việc tự đánh giá theo mẫu hướng dẫn.

Căn cứ trên kết quả tự đánh giá đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát (kiểm soát viên) thống nhất, hợp tác xã được xếp loại như sau:

a) Tốt: Tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm đến 100 điểm;

b) Khá: Tổng điểm đánh giá đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm;

c) Trung bình: Tổng điểm đánh giá đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm;

d) Yếu: Tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm;

3. Trường hợp hợp tác xã mới thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng hoặc hợp tác xã ngừng hoạt động từ trên 3 tháng trong năm thì không tiến hành đánh giá và xếp loại.

Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 01/04/2020.


PV
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm