Thị trường

Người đủ 15 tuổi có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Đây là một trong những quy định về điều kiện nhà đầu tư cá nhân được phép mở tài khoản giao dịch chứng khoán đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến.

Hoa quả Việt Nam xuất khẩu trở lại sang Mỹ / Xuất khẩu giày dép giảm hơn 17%

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo được đưa ra là nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản giao dịch tại Công ty chứng khoán bao gồm người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mở tài khoản giao dịch phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

nguoi du 15 tuoi co the mo tai khoan giao dich chung khoan hinh 1
Người đủ 15 tuổi có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán. (Ảnh minh họa: KT)

Đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính quy định về độ tuổi được mở tài khoản chứng khoán. Quy định trước đó không đề cập đến điều khoản này mà chỉ yêu cầu nhà đầu tư cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khách hàng.

Cũng trong dự thảo mới, Bộ Tài chính cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản chứng khoán nhưng đảm bảo chỉ mở 1 tài khoản tại 1 công ty chứng khoán. Ứng với mỗi tài khoản chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản ký quỹ.

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.Các công ty quản lý quỹ được mở nhiều tài khoản tại 1 công ty chứng khoán theo nguyên tắc, 1 tài khoản để thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán của chính mình; 2 tài khoản để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong và ngoài nước.

Công ty chứng khoán được mở các tài khoản theo nguyên tắc, nếu có nghiệp vụ tự doanh và là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán chỉ được mở 1 tài khoản giao dịch tự doanh tại chính công ty mình, không được mở tại công ty nào khác.

Trường hợp không còn hoạt động tự doanh nhưng vẫn là thành viên của Sở giao dịch thì công ty được tiếp tục sử dụng tài khoản tự doanh để bán hết số chứng khoán nắm giữ. Tài khoản nêu trên phải được đóng ngay sau khi bán hết chứng khoán…

Cũng theo dự thảo, trong trường hợp cần thiết để ổn định thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định điều chỉnh biên độ dao động giá. Sở giao dịch chứng khoán quy định cơ chế ngắt mạch thị trường sau khi được UBCKNN chấp thuận. Căn cứ điều kiện thực tiễn của thị trường, UBCKNN quyết định việc áp dụng cơ chế ngắt mạch thị trường và/hoặc cơ chế biên độ dao động giá.

Về giao dịch ký quỹ, dự thảo quy định Chứng khoán được giao dịch ký quỹ là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đáp ứng các tiêu chí về thời gian niêm yết, đăng ký giao dịch; về quy mô vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành; về tính thanh khoản và biến động giá (nếu có); minh bạch thông tin và các tiêu chí khác theo hướng dẫn của UBCKNN. Trên cơ sở tiêu chí do UBCKNNquy định, Sở giao dịch chứng khoán công bố danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ hoặc chứng khoán không được giao dịch ký quỹ.

 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm