Tin tức - Sự kiện

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng trong buổi sáng và biểu quyết vào chiều nay, 2/4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đại hội XIII thành công rất tốt đẹp / Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (2/4), Ủy ban thường vụ Quốc hội trìnhQuốc hội việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Đầu giờ chiều,Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín việc miễn nhiệm này.

Sau khi công bố kết quả, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ôngNguyễn Phú Trọng.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Trước khi kết thúc ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hộisẽ trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước vào ngày 23/10/2018 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Thời điểm đó, khi tiếp xúc cử tri tháng 10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước "không phải nhất thể hóa".

Báo cáo trước Quốc hội về công tác nhiệm kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, mặc dù nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự và đặc biệt, từ cuối năm 2018, với trọng trách Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Trong công tác và sinh hoạt luôn phấn đấu thể hiện trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Với sự kiên quyết, kiên trì, quyết tâm của Chủ tịchnước, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua đã có hiệu quả, đi vào chiều sâu. Xử lý các hành vi tham nhũng theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm