Tin tức - Sự kiện

Thanh Hóa giải thể 5 trường THPT

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định về việc giải thể 5 trường THPT để sắp xếp vào các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh này.

Giáo viên tuyệt đối không được trực tiếp thu, chi tiền / Đề xuất mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa quyết định giải thể các trường gồm: THPT Tĩnh Gia 5 (huyện Tĩnh Gia), Triệu Sơn 6 (Triệu Sơn), Lê Văn Linh (Thọ Xuân), Đinh Chương Dương (Hậu Lộc) và THPT Trần Khát Chân (Vĩnh Lộc).

Các trường THPT nêu trên được giải thể để sắp xếp vào các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chuyển, bố trí học sinh; điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính từ các trường giải thể cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành.


Trường THPT Lê Văn Linh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) là một trong 5 đơn vị giải thể trong đợt này.

Trường THPT Lê Văn Linh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) là một trong 5 đơn vị giải thể trong đợt này.

Đồng thời, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện; hướng dẫn UBND các huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều chuyển, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các trường THPT theo phương án xử lý tài sản được quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, năm học 2018 - 2019, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ phải giải thể theo đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”.

Về cơ bản, việc bố trí học sinh đến các trường học mới đã được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, đồng thời chờ quyết định giải thể trường của UBND tỉnh Thanh Hóa để thực hiện.

Riêng cán bộ, giáo viên, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế đã giao cho các trường THPT trên địa bàn, các trường thành lập Hội đồng xét duyệt, giới thiệu giáo viên, nhân viên về công tác tại đơn vị mới.

Tuy nhiên, sau khi bố trí, sắp xếp giáo viên tại 5 trường giải thể, còn 21 giáo viên phải bố trí công tác ở các trường THPT ngoài huyện khiến các giáo viên lo lắng.

Theo dantri.com.vn
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm