Xã hội

Báo động tình trạng mất an toàn hàng hải khu vực Cảng biển Đà Nẵng

DNVN - Qua công tác theo dõi, giám sát hoạt động của tàu thuyền tại vùng nước cảng biển Đà Nẵng trên hệ thống VTS trong thời gian qua, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng phát hiện một số trường hợp tàu thuyền không tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về hàng hải.

'Ngọn hải đăng' hay khách sạn trá hình ? / Xuất hiện trang giả mạo website Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)

Ngày 10/6, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng (Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết, đề thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển Đà Nẵng và khu vực được giao, Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng đã được Cục Hàng hải Việt Nam đầu tư, trang bị hệ thống VTS (Vessel Trafic System).

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn cho hoạt động của tàu thuyền tại vùng nước Cảng biển Đà Nẵng

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn cho hoạt động của tàu thuyền tại vùng nước Cảng biển Đà Nẵng

Qua công tác theo dõi, giám sát hoạt động của tàu thuyền tại vùng nước Cảng biển Đà Nẵng trên hệ thống VTS trong thời gian qua, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng phát hiện một số trường hợp không tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về hàng hải.

Trong đó, tập trung vào việc không duy trì trực canh thông tin; thực hiện chưa đúng quy định về thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Quy chế tạm thời quản lý hoạt động của Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải Đà Nẵng (ban hành kèm Quyết định số 1472/QD-CHHVN, ngày 30/9/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam).

Cùng với đó là các hành vi đón, trả hoa tiêu không đúng vị trí quy định; không duy trì tốc độ giới hạn an toàn cho phép khi hành trình trên những đoạn luồng hàng hải có quy định về giới hạn tốc độ chạy tàu.

Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng Nguyễn Văn Thanh cho hay, ngày 10/6 Cảng vụ đã có Công văn 379/CVHHĐN-PC gửi thuyền trưởng các tàu, các Đại lý tàu trong khu vực quản lý, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn cho hoạt động của tàu thuyền tại vùng nước Cảng biển Đà Nẵng.

Theo đó, Cảng vụ yêu cầu thuyền trưởng các tàu hoạt động trong khu vực quản lý tuân thủ đúng các quy định của Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, Nội quy Cảng biển Đà Nẵng (ban hành kèm Quyết định số 35/QĐ-CVHHĐN, ngày 05/02/2018 của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng), Quy chế tạm thời quản lý hoạt động của Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải Đà Nẵng (ban hành theo Quyết định số 1472 QĐCHHVN, ngảy 30/9/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam), vả các quy định khác có liên quan.

Trong đó, Cảng vụ yêu cầu yêu cầu thuyền trưởng các tàu hoạt động tại khu vực đặc biệt chú trọng việc thường xuyên duy trì hoạt động trực canh thông tin trên VHF kênh 16 và các thiết bị thông tin liên lạc khác; thực hiện đúng, đầy đủ về nội dung thông tin, báo cáo tại các điểm báo cáo khi hoạt động trong vùng VTS của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng theo quy định.

Chỉ đón, trả hoa tiêu dẫn tàu (đối với tàu thuyền bắt buộc phải có hoa tiêu) tại vùng đón trả hoa tiêu đã được công bố (Quyết định 1510/QĐ-CHHVN ngày 06/10/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam công bố vùng đón trả hoa tiêu khu vực vịnh Đà Nẵng), hoặc tại vị trí đã được Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng chấp thuận (cầu cảng, bến phao, vị trí neo đậu đã được chỉ định).

Thuyền trưởng các tàu hoạt động tại Cảng biển Đà Nẵng cũng được yêu cầu duy trì tốc độ an toàn khi tàu hành trình, điều động trong vùng nước cảng biển; đặc biệt tuân thủ giới hạn tốc độ hành trình trên những đoạn luồng hàng hải có quy định về giới hạn tốc độ (Điều 12 Nội quy Cảng biến Đà Nẵng).

Đối với các Đại lý tàu biển khu vực Đà Nẵng, Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng yêu cầu tuyên truyền, thông báo kịp thời đến các chủ tàu, thuyền trưởng các tàu do mình làm đại lý tàu và yêu cầu thuyền trưởng tàu chấp hành nghiêm các nội dung nêu trên khi tàu thuyền đến hoạt động tại khu vực cảng biển Đà Nẵng.

Đồng thời phối hợp với Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng giải quyết, xử lý các vi phạm (nếu có), cũng như các vấn đề phát sinh khi tàu thuyền do mình làm đại lý hoạt động tại khu vực.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV cũng được yêu cầu tuyên truyền, quán triệt đến hoa tiêu viên thuộc sự quản lý của Công ty chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về hàng hải khi tham gia dẫn tàu hoạt động tại khu vực cảng biển Đà Nẵng.

“Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng yêu cầu các Đại lý tàu, thuyền trưởng các tàu hoạt động trong khu vực và Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV nghiêm túc thực hiện các yêu cầu nêu trên và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về hàng hải” – Phó Gám đốc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh.


Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm