Xã hội

Cần Thơ thống nhất cùng Kiên Giang, Đồng Tháp phát triển các dự án tuyến liên kết vùng

DNVN - Phó Chủ tich UBND TP Cần Thơ yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP phổi hợp Sở GTVT tham mưu UBND TP kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thống nhất cho 3 địa phương (Cần Thơ, Đồng Tháp và Kiên Giang) lập đề xuất dự án theo phương án tuyến liên vùng đã được thống nhất tham gia chương trình DPO.

Đà Nẵng: Bão Noru gần tới, 22 tàu thuyền với hơn 170 lao động vẫn còn trên biển / Đà Nẵng: Học sinh nghỉ học, người lao động nghỉ làm, dừng họp chợ… để ứng phó bão Noru

Ngày 26/9, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Hè đã ký Kết luân số 279 /TB-VPUB về kết quả làm việc với đoàn công tác JICA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tính Đồng Tháp, Kiên Giang về dự án phát triển bền vững TP Cần Thơ thích ứng vói biến đổi khí hậu.

n

Cần Thơ cùng Kiên Giang và Đồng Tháp phát triển các dự án tuyến liên kết vùng.

Theo đó, UBND TP đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP làm việc lại với đơn vị tư vấn thuyết minh, làm rõ thêm về sự cần thiết đầu tư cúa dự án, tính khả thi và tính liên kết vùng của dự án để làm cơ sở trình Bộ, ngành Trung ương xem xét hồ trợ.

Phổi hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát mức trần nợ công của TP (khả năng vay vốn, trả nợ, vốn đối ứng của TP).

Phối họp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu triển khai đồng bộ các hợp phần (nghiên cứu phân kỳ đầu tư phù hợp theo ý kiến góp ý của Đoàn công tác JICA) đảm bảo nhanh nhất và hiệu quả nhất.
đoàn công tác JICA.

Phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét thống nhất giữa 3 địa phương để lập đề xuất dự án mang tính kết nối liên vùng. Chấp thuận cho UBND tỉnh Đồng Tháp bổ sung tuyến kết nối với hợp phần xây dựng cầu Ô Môn bắc qua sông Hậu của UBND TP Cần Thơ tham gia chương trình DPO của tỉnh Đồng Tháp…

 

Đồng thời, làm việc lại với đơn vị tư vấn thuyết minh, làm rõ thêm về sự cần thiết đầu tư cúa dự án, tính khả thi và tính liên kết vùng của dự án để làm cơ sở trình Bộ, ngành Trung ương xem xét hồ trợ.

Khánh Ngọc
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm