Xã hội

Tổng cục Thuế ra giải pháp giúp người tiêu dùng được hưởng lợi ích giảm thuế

DNVN - Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 4153 về việc triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, qua đó yêu cầu kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ sau ngày 1/11/2021 để người tiêu dùng được hưởng lợi ích giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tổng kiểm tra các DN chấp hành chính sách thuế GTGT / Hóa đơn GTGT phải ghi rõ tên hàng hóa

Ngày 29/10, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4153/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, Tổng cục Thuế sao gửi toàn văn Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15) để các Cục Thuế triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ (giá chưa có thuế GTGT) từ sau ngày 1/11/2021 của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để đạt mục tiêu người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết.

Trường hợp phát hiện các hiện tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước để tăng giá bán của các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT, cần kịp thời tham mưu biện pháp xử lý với UBND tỉnh, thành phố.

Tổng cục Thuế yêu cầu kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ sau ngày 01/11/2021

Thứ hai, về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, Công văn số 4153/TCT-CS của Tổng cục Thuế chỉ rõ: Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú “đã giảm… (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”.

Căn cứ quy định trên, Công văn số 4153/TCT-CS đã đưa ra hướng dẫn chi tiết về cách lập hóa đơn GTGT.
Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công văn số 4153/TCT-CS. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế báo cáo về Tổng cục để xử lý kịp thời.
Hà Anh
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm