Tìm kiếm: GTGT

Chính phủ đã quyết tâm từ ban hành các chủ trương đến đốc thúc các khâu triển khai thực hiện. Tinh thần quyết liệt "chỉ bàn làm, không bàn lùi" đã tạo sự chuyển biến trong khâu triển khai thực hiện ở các bộ, ngành địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng tới các mục tiêu đã đặt ra.
DNVN - Thảo luận về tính hữu hiệu của công cụ thuế đối với việc cải thiện sức khoẻ cộng đồng và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, chuyên gia khuyến nghị cần cân nhắc kỹ việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường do có thể gây nên những ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội.

End of content

Không có tin nào tiếp theo