Thị trường

Vĩnh Long chậm công khai hàng chục dự án kêu gọi đầu tư

Gần 8 tháng kể từ khi Danh mục dự án mời gọi đầu tư được phê duyệt, ngày 4/6/2018 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long mới công bố hơn 50 dự án trong số 67 dự án cần kêu gọi đầu tư của tỉnh này.

Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2202/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017 - 2020. Danh mục này gồm 67 dự án ở các lĩnh vực khác nhau mà tỉnh Vĩnh Long cần kêu gọi đầu tư, mỗi dự án có quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tại Quyết định số 2202/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang đã giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh này tổ chức công bố Danh mục dự án và làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, kết quả công bố như đã nêu trên.

Tỉnh Vĩnh Long chậm công bố Danh mục dự án mời gọi đầu tư do chưa thu xếp được quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư. Ảnh: NC st.

Theo quy định tại Điểm I, Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất là một trong những thông tin phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều 9 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ KH&ĐT - Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt đề xuất dự án được ban hành, Sở KH&ĐT, đơn vị chuyên môn làm đầu mối quản lý hoạt động đầu tư PPP tự đăng tải thông tin dự án PPP, dự án có sử dụng đất lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Giải thích với phóng viên Báo Đấu thầu về việc chậm trễ đăng tải Danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017 - 2020, ông Lê Minh Tân, quyền Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong số 67 dự án nói trên, có một số dự án đã chuẩn bị được quỹ đất “trả” cho nhà đầu tư, một số dự án thì chưa thu xếp được quỹ đất nên chưa thực hiện việc công bố dự án. Do đó, mặc dù danh mục 67 dự án nói trên đã được phê duyệt từ tháng 10/2017, nhưng mới đây, nhiều dự án cần kêu gọi đầu tư nằm trong danh mục này mới được cán bộ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long thực hiện công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo Báo Đấu thầu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo