DNVN - Ngày 14/9, Sở Khoa học – Công nghệ (KH-CN) Đà Nẵng cho hay, 1 tỉ đồng vừa được Sở KH-CN Đà Nẵng tổ chức trao cho 2 doanh nghiệp trên địa bàn nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của TP.
DNVN – Cùng với tập trung đẩy mạnh và nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, Ngành thuế Thừa Thiên Huế còn chú trọng công tác hỗ trợ chính sách thuế, giúp cho doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế.
DNVN – Trước thực trạng một số tuyến đường giao thông nội đồng ở Lâm Đồng còn là đường đất, khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn, một số hợp tác xã đã đề nghị được đối ứng vốn cùng nhà nước bê tông hoá, để hoạt động sản xuất, kinh doanh được thuận lợi, đời sống người dân từng bước được nâng cao.
DNVN – Nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19, khi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về phân tích, kiểm nghiệm mẫu, chứng nhận VietGAP, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và chuẩn đo lường, sẽ được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng hỗ trợ giá.