Hỗ trợ

Đà Nẵng: Thu ngân sách 10 tháng giảm

DNVN - Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP sơ bộ đến ngày 20/10/2023 đạt hơn 15.600 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, thu ngân sách trung ương đạt gần 4.300 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt hơn 11.300 tỷ đồng.

DNVN - Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 30, ngày 13/11, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Việt Nam đề cao hợp tác quốc tế trong vấn đề phát triển bền vững. Đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách tài chính, hình thành và vận hành thị trường carbon mà Bộ Tài chính Việt Nam đang được giao triển khai.
DNVN - Sở KH&ĐT Đà Nẵng đang theo dõi, nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ của doanh nghiệp để chỉ đạo giải quyết. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các cấp, ngành hữu quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ.