DNVN - Đât nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng. Ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc, nhiều người dường như quen thuộc với tục bắt vợ của người Mông. Nhưng ít ai biết rằng một số dân tộc Chu Ru, Cil, Cơ Ho… ở Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung còn có tục “bắt chồng” độc đáo ngày Xuân.
DNVN - Ngày 5/1/2021, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho hay, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2283/QĐ-TTg (ngày 31/12/2020) công nhận Bảo vật Quốc gia (đợt 9) năm 2020 gồm 24 hiện vật, nhóm hiện vật. Trong đó có hai hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.