DNVN - Nhờ nuôi gà sao, lão nông Lường Văn Đón (sinh 1958, dân tộc Thái bản Cuông Mường, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã có cuộc sống khá giả, từng bước vươn lên làm giàu. <a href="https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/son-la-nuoi-ga-la-keu-diec-ca-tai-de-hon-tram-trung-lao-nong-trung-lon/20190816085323680">(XEM THÊM)</a>