Câu chuyện pháp luật

“Số phận” nghề đòi nợ thuê: Cấm hay quản?

Tranh cãi về việc cấm hay không, không cấm thì quản lý như thế nào dịch vụ đòi nợ thuê đã kéo từ kỳ họp Quốc hội trước tới kỳ họp này.