E - Commerce

Không để buôn bán online né tránh thuế nhưng tránh chồng lấn thuế

Câu chuyện triền miên tránh né thuế, trốn thuế của những người kinh doanh trực tuyến (online) vừa thất thu thuế vừa nguy hại đang đòi hỏi cơ quan thuế có thêm công cụ để “siết” nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng. Bên cạnh đó, chính sách quản lý thuế không nên để các hộ, cá nhân buôn bán online bất an khi xuất hiện chồng lấn thuế.