Bạn đọc

Cần Thơ (bài 2): Lỗi từ phía ngân hàng Agribank làm doanh nghiệp lao đao

DNVN - Theo hồ sơ vụ việc thì việc hợp đồng tín dụng giữa công ty Hoàng Thắng và Agribank Cần Thơ được ký từ năm 2013 đến năm 2017. Đến năm 2018 mới phát sinh việc xác định Công ty Hoàng Thắng có thuộc đối tượng chính sách hỗ trợ lãi suất hay không là hoàn toàn do lỗi của Agribank Cần Thơ.

Lazada chối bỏ trách nhiệm: Quyền lợi người tiêu dùng bị rũ bỏ / Chuyện lạ ở Vũng Tàu: Tòa án vi phạm nghiêm trọng tố tụng để..."cốc mò cò xơi"

Viết tiếp bài: Cần Thơ (bài 1): Vì sao DN Khoa học – Công nghệ lại không được hỗ trợ lãi suất theo quy định?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 6 Quyết định số 63/2010/QĐ- TTg ngày 15/10/2010 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì việc xác định và công bố danh mục máy móc, thiết bị, các dự án đầu tư hưởng các chính sách hỗ trợ lãi suất làm cơ sở cho Ngân hàng Nông nghiệp thực hiện cho vay thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tại mục 4 danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định số 63 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kèm theo Quyết định số: 1379/QĐ- BNN-CB ngày 24/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định Công ty Hoàng Thắng thuộc đối tượng được hưởng chính sách.

Ngoài ra, tại nhiều văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) như: Công văn số: 504/KTHT-CĐ ngày 07/8/2017; Công văn số: 518/KTHT-CĐ ngày 08/8/2017; Công văn số: 256/BNN-KTHT-M ngày 18/10/2018; Công văn số: 164/BNN-KTTH-M ngày 30/5/2019; Công văn số 1066/KTHT-CĐ ngày 29/11/2019; Công văn số: 4611/BNN-KTHT ngày 09/7/2020; Công văn số: 742/KTHT-CĐ ngày 15/9/2020 và Công văn số: 6186/BNN-KTHT ngày 09/9/2020 đều xác định: “...khoản vốn vay theo Hợp đồng tín dụng sổ 01/HT/HĐTD-TH.2013 ngày 26/3/2013 của Công ty Hoàng Thắng thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Điêu 1 của Quyết định số 63 của Thủ tướng Chính phủ.

Máy gặt đập liên hợp do Công ty Hoàng thắng sản xuất

Máy gặt đập liên hợp do Công ty Hoàng thắng sản xuất.

Hơn nữa, tại Công văn số: 11382/BTC-TCNH ngày 18/9/2020 của Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu các Ngân hàng Nông nghiệp căn cứ vào quy định tại Quyết định số 63&65, các Thông tư của Bộ Tài chính, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số: 6186/BNN-KTHT ngày 09/9/2020 để lập hồ sơ và gửi Bộ Tài chính thực hiện quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Thêm vào đó, theo Công văn số 15852/BTC-TCNG ngày 24/12/2020 của Bộ Tài chính gửi Công ty TNHH Sản xuất máy nông nghiệp Hoàng Thắng thì trước đó ngày 18/12/2020 Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 15610/BTC-TCNH đề nghị Aribank Cần Thơ khẩn trương gửi hồ sơ quyết toán, chuyển Bộ Tài chính thấm tra báo cáo quyết toán theo quy định. Bên cạnh đó, phía Ngân hàng vẫn không thực hiện thủ tục quyết toán hỗ trợ lãi suất cho Công ty Hoàng Thắng, theo Báo cáo số 246/BC-PC ngày 25/5/2020 của Ban Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ - Ngân hàng Nông nghiệp đã xác định đến ngày 28/02/2018 thì Agribank mới hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Bộ Tài chính quyết toán hỗ trợ lãi suất.

Trong khi đó, theo quy định tại điểm 4.1, khoản 4 Điều 4 Thông tư số: 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính quy định: “Chậm nhất trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính các ngân hàng thương mại nhà nước phải gửi hồ sơ đề nghị quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh ỉệch lãỉ suất cho Bộ Tài chính. Đối với các trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Tài chính có trách nhiệm thông báo bằng vãn bản cho các ngân hàng thương mại nhà nước trong thời hạn 10 ngày”.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư 188 quy định về chế độ báo cáo: “Đối với báo cáo năm: Chậm nhất trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, các ngân hàng thương mại nhà nước gửi bảo cáo thực hiện năm cho Bộ Tài chính gồm: Sổ tiền hỗ trợ lãi suất vay vốn hoặc chênh lệch lãi suất đã được tạm cấp trong năm; số tiền hỗ trợ lãi suất vay vốn hoặc chênh lệch lãi suất phát sinh thực tế đề nghị cấp cả năm; Hồ sơ đề nghị quyết toán theo quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 4 Thông tư này”. Như vậy, theo Thông tư số: 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính thì hàng năm Ngân hàng Nông nghiệp có nghĩa vụ lập hồ sơ quyết toán hỗ trợ lãi suất hàng năm gửi Bộ Tài chính xem xét để được thẩm tra, xem xét, kịp thời xử lý các trường họp sai phạm theo quy định. Trong khi đó từ khi ký hợp đồng tín dụng xác định đối tượng (công ty Hoàng Thắng) được hỗ trợ lãi suất vào ngày 26/3/2013, nhưng đến ngày 28/02/2018, Agribank Cần Thơ mới lập hồ sơ quyết toán là không đúng quy định của Bộ Tài chính. Điều này dẫn đến hiện tại 02 giấy quyền sử dụng đất của ông Thắng vẫn chưa được giải chấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của cá nhân ông Thắng cũng như Doanh nghiệp Hoàng Thắng. Qua đó cho thấy việc Ngân hàng Nông nghiệp không thực hiện việc xóa thế chấp, trả lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thắng là trái pháp luật.

Cần Thơ (bài 3): DN Khoa học & Công nghệ Gian nan đi tìm công lý, thiệt hại khôn lường

Mai Trâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm