Chính phủ số

Quyết liệt thực thi các giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công

DNVN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công điện gửi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024. Đồng thời, yêu cầu hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định.

Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực / Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN. Xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý cho từng nhiệm vụ, dự án. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án theo kế hoạch đã đặt ra; đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

Đồng thời, tăng cường tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng. Chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn, bảo đảm giải ngân hết số vốn đã được giao…

Bộ KH&ĐT yêu cầu hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định.

Bộ KH&ĐT yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 dưới mức trung bình của cả nước tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân; kiên quyết thực hiện việc điều chuyển đối với những cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, gây ách tắc giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường năng lực tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở cấp cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Bảo đảm đội ngũ cán bộ quản lý dự án có năng lực, trình độ chuyên môn cao.

Riêng 33 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 dưới mức trung bình của cả nước, Bộ đề nghị quyết liệt việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các dự án; kiên quyết thực hiện việc điều chuyển cán bộ đối với những cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, gây ách tắc trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, bộ đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng nguồn tăng thu, gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 15/6 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn.

Hà Anh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm