Chính phủ số

Đấu giá băng tần có giá trị thương mại cao

DNVN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2021/NĐ-CP quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần.

Giám sát hiệu quả, công nghệ thống nhất để phòng chống COVID-19 trong giai đoạn mới / Hà Nội: Quán ăn, cửa hàng sách, siêu thị tự tạo mã QR code để khách khai báo y tế

Mức phí sử dụng tần số

Nghị định quy định về mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Theo đó, mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (sau đây gọi là mức thu) đối với trường hợp gia hạn giấy phép sử dụng băng tần được xác định như sau:

Trong đó: MTth là mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thời gian gia hạn giấy phép sử dụng băng tần, đơn vị tính là Đồng Việt Nam;

MTCSMHz là mức thu cơ sở của băng tần được gia hạn giấy phép sử dụng, được xác định, quyết định theo Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Nghị định này;

Bw là độ rộng băng tần được gia hạn giấy phép sử dụng, đơn vị tính là Mê-ga-héc (MHz);

T là thời gian băng tần được gia hạn giấy phép sử dụng, đơn vị tính là tháng.

Mức thu đối với trường hợp băng tần được cấp thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là số tiền trúng đấu giá.

Về phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện: Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với trường hợp gia hạn giấy phép, trước khi giấy phép hết hạn sử dụng ít nhất 6 tháng, Bộ TT&TT thông báo bằng văn bản về số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp, thời hạn nộp và phương thức thanh toán để doanh nghiệp biết trước khi thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện. Ít nhất 60 ngày trước khi hết thời hạn hiệu lực của giấy phép, doanh nghiệp phải nộp một lần toàn bộ số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời gian đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng băng tần.

Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, Bộ TT&TT thông báo bằng văn bản về số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp, thời hạn nộp và phương thức thanh toán để doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp phải nộp một lần toàn bộ số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, trừ trường hợp quy định khác.

Đấu giá, cấp phép quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Theo Nghị định, Bộ trưởng Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch tần số vô tuyến điện, bao gồm: Băng tần lần đầu được cấp giấy phép sử dụng băng tần; băng tần đã được cấp giấy phép sử dụng băng tần.

Việc đấu giá thực hiện theo pháp luật về đấu giá tài sản và Nghị định này. Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt phương án tổ chức đấu giá và tổ chức đấu giá. Phương án tổ chức đấu giá gồm các nội dung sau: Điều kiện tham gia đấu giá; thông tin về băng tần đấu giá và các khối băng tần đấu giá; giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước; hình thức, phương thức tổ chức đấu giá...

Phương án tổ chức đấu giá phải được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT không muộn hơn 5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

Trong trường hợp trúng đấu giá nhiều khối băng tần, doanh nghiệp được cấp phép các khối băng tần liền kề theo Quy chế cuộc đấu giá.

Nhật Xuân
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm