Chính sách

Gỡ vướng về đấu thầu, tạo hành lang pháp lý trong mua sắm thuốc

DNVN - Bộ Y tế đã ban hành một loạt thông tư nhằm gỡ vướng về công tác mua thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm tại các cơ sở y tế công lập, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở y tế yên tâm, chủ động thực hiện mua sắm thuốc đảm bảo phục vụ cho công tác điều trị người bệnh.

Hà Nội xem xét chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng quy hoạch / Rà soát 6 nhóm chính sách phát triển kinh tế Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Để thực hiện hiệu quả Luật Đấu thầu số 22 có hiệu lực từ 1/1/2024 và Nghị định 24 ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Nghị định 24), Bộ Y tế đã ban hành một loạt thông tư.

Trong đó, Thông tư 03 ngày 16/4 ban hành danh mục thuốc có ít nhất 3 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP, đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của bộ y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp.

Thông tư 04 ngày 20/4 quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc. Thông tư số 05 ngày 14/5 quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá. Thông tư số 07 ngày 17/5/2024 quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.

Bộ Y tế cho biết, trên cơ sở tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, các thông tư đã có nhiều quy định nhằm giải quyết tối đa các bất cập trong đấu thầu mà các bệnh viện phản ánh như thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị cục bộ tại các cơ sở y tế; tồn tại, hạn chế trong lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm tập trung; các bất cập trong xây dựng giá gói thầu...

Bộ Y tế đã ban hành một loạt thông tư nhằm thực hiện hiệu quả Luật Đấu thầu số 22 có hiệu lực từ 1/1/2024 và Nghị định 24.

Ngoài ra, các thông tư được ban hành cũng tạo khung pháp lý đồng bộ, thống nhất đảm bảo thực hiện hiệu quả Luật Đấu thầu số 22 và Nghị định số 24.

Nội dung trong các thông tư đã được xây dựng để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành. Trong đó, các danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia; danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đàm phán giá cập nhật theo các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng đảm bảo phù hợp với thực tiễn, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Ngoài ra, Thông tư 05 cũng bổ sung thêm nguyên tắc, tiêu chí đối với vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng được áp dụng đàm phán giá. Đặc biệt, có thêm quy định về danh mục thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng đàm phán giá. Các thuốc hiếm, thuốc mua với số lượng ít cũng được đàm phán giá, mua sắm tập trung.

Thông tư 03 ra đời cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư mua sắm đối với các thuốc sản xuất trong nước, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam.

Thông tư số 07 quy định việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo đảm tính đồng bộ, ghi rõ số lượng, nội dung gói thầu, nêu rõ thời gian và giá gói thầu. Cơ sở y tế có thể mua, bán các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế để đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.

Việc phân chia gói thầu, nhóm thuốc đã được quy định cụ thể, rõ ràng theo tiêu chí kỹ thuật được xây dựng chặt chẽ, minh bạch và yêu cầu cao hơn. Từ đó lựa chọn được các thuốc chất lượng, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng và phân tuyến kỹ thuật; góp phần phát triển thuốc sản xuất tại Việt Nam...

Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu thuốc được xây dựng theo 3 cấp: cấp quốc gia, cấp địa phương và cấp cơ sở qua đó giảm tải được khối lượng thuốc đấu thầu cho các cấp. Thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung sẽ được điều tiết số lượng phù hợp với tình hình sử dụng thuốc thực tế ở từng địa phương so với dự trù ban đầu, hạn chế được tình trạng thừa thiếu thuốc cục bộ ở các địa phương.

Việc mua sắm tập trung tạo điều kiện để nhiều nhà thầu tham dự, bảo đảm tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu. Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để các đơn vị tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn. Giúp đảm bảo thống nhất về giá và ổn định thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, tiết kiệm chi phí trong công tác tổ chức đấu thầu.

Theo Bộ Y tế, các thông tư sẽ khắc phục được các khó khăn, vướng mắc về công tác mua thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm tại các cơ sở y tế công lập thời gian qua. Hoàn thiện hơn các quy định phù hợp theo pháp luật hiện hành, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong từng nội dung. Đặc biệt, tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở y tế yên tâm, chủ động thực hiện mua sắm thuốc bảo đảm phục vụ cho công tác điều trị người bệnh.

Thu An
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm