Khoa học - Công nghệ

Bình Dương: Khuyến khích doanh nghiệp lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ

DNVN – Tỉnh Bình Dương khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực, chủ động thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp. Quỹ sẽ là nguồn kinh phí đóng vai trò quan trọng nhằm tăng cường các hoạt động Khoa học và Công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Bình Dương được sử dụng 4.000 tỷ đồng cải cách tiền lương để đầu tư phát triển / Bình Dương: Dự kiến thu hút 1,3 tỷ USD vốn đầu tư vào khu công nghiệp trong năm 2021

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành chỉ thị về việc khuyến khích thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp là nguồn kinh phí đóng vai trò rất quan trọng nhằm tăng cường các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp là nguồn kinh phí đóng vai trò rất quan trọng nhằm tăng cường các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Theo đó, tỉnh này giao Sở KH&CN phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn các văn bản pháp luật khuyến khích thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp; cũng như hướng dẫn thủ tục thành lập, tổ chức và hoạt động, nội dung chi và quản lý Quỹ theo đúng quy định.

Tỉnh Bình Dương yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật cho doanh nghiệp về phương thức tính toán mức trích lập và sử dụng Quỹ; kê khai mức trích lập Quỹ phát triển KH&CN vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Cũng như cách xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp khi doanh nghiệp không sử dụng Quỹ hoặc sử dụng Quỹ không hết 70% hoặc sử dụng Quỹ không đúng mục đích; trách nhiệm của doanh nghiệp về việc quản lý và sử dụng Quỹ khi có sự thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp.

“Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp; trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển KHCN theo đúng quy định”, chỉ thị UBND tỉnh Bình Dương khuyến nghị.

 

KHCN và đổi mới sáng tạo được Đảng và Nhà nước xác định là nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững; là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong bối cảnh Bình Dương đang triển khai các chương trình đột phá chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại và đô thị thông minh của vùng và cả nước, việc thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia đầu tư nghiên cứu và đổi mới công nghệ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu là yêu cầu cấp thiết. Một trong những cách thức phù hợp hiện nay là khuyến khích thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.

Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp là nguồn kinh phí đóng vai trò rất quan trọng nhằm tăng cường các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Nguồn Quỹ này thuộc sở hữu doanh nghiệp, hình thành chủ yếu từ nguồn lực tài chính của doanh nghiệp và được nhà nước khuyến khích trích lập, sử dụng theo quy định.

Viên Hữu
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm