Khoa học - Công nghệ

Cần Thơ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

DNVN - Cần Thơ tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển công nghệ cao, trọng tâm là ứng dụng công nghệ mới trong nông nghiệp...

Việt Nam nên cân đối lại chính sách phát triển Khoa học & Công nghệ và đổi mới sáng tạo / Giai đoạn 2021-2030: Doanh nghiệp sẽ là trung tâm của đổi mới sáng tạo

Ngày 11/11, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NQ 26).

Qua 13 năm qua thực hiện NQ26, TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống người dân ở nông thôn.

Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 43,32 triệu đồng, tăng 2,65 lần so với năm 2010. Giai đoạn 2010-2020, thành phố đã đào tạo nghề cho 41.145 lao động nông thôn và tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm bình quân trên 1%, đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,29%.

Đến cuối năm 2020, tất cả 36 xã và 4 huyện của thành phố đều đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với lộ trình kế hoạch đề ra, trong đó có 10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sản xuất nông nghiệp tại thành phố có sự chuyển biến mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, phù hợp với các tiêu chuẩn theo quy định và đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Các quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường được nhân rộng, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm. Các mô hình về hợp tác, liên kết và tham gia chuỗi giá trị giữa các chủ thể của các thành phần kinh tế từ sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm được hình thành.

Điển hình là việc xây dựng và phát triển mô hình cánh đồng lớn rất hiệu quả, với quy mô ban đầu chỉ 400ha vào năm 2011 đến năm 2020 đã tăng lên hơn 30.000ha/vụ. Thành phố hiện có 142 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 76 hợp tác xã so với năm 2008...


Ứng dụng khoa học - công nghệ trong  nông nghiệp

Ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu yêu cầu CầnThơ cần tập trung xây dựng, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, đảm bảo chất lượng, hội nhập quốc tế theo chiều sâu và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Trong đó, chú ý tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp ở trình độ cao, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Phát triển mạnh, đa dạng cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phát huy lợi thế từng vùng. Quy hoạch xây dựng vùng sản xuất giống cho các sản phẩm chủ lực của thành phố (lúa, rau quả, thủy sản, chăn nuôi) gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo thành chuỗi giá trị khép kín.
Đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, nhất là đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của nông thôn. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ. Chú trọng phát triển công nghệ cao, trọng tâm là ứng dụng công nghệ mới trong nông nghiệp...

Trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ đề ra mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thành phố từng bước hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, vùng sản xuất nông nghiệp gắn kết với chuỗi liên kết giá trị và các lĩnh vực hỗ trợ. Xây dựng sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận chất lượng, có đăng ký nhãn hiệu, truy xuất được nguồn gốc. Khu vực nông thôn trở thành nơi đáng sống, thu nhập và đời sống người dân được nâng cao...

Mai Trâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm