Doanh nghiệp 24h

Một số doanh nghiệp do Tập đoàn VNPT góp vốn đầu tư đang bị thua lỗ

DNVN - Bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn có lãi, một số doanh nghiệp do VNPT góp vốn đầu tư đang bị thua lỗ gồm Công ty Stream Net, Công ty TNHH VKX, Liên doanh cáp đồng Lào Việt, Công ty CP Phát triển Dịch vụ Học tập và Giải trí trực tuyến, Công ty CP truyền thông VMG, Công ty CP Dịch vụ thương mại và Xây lắp viễn thông Đà Lạt...

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lấn chiếm 7.000 m2 đất để xây nhà tiền chế Công ty CP Đầu tư Thanh Trung bị xử phạt 600 triệu đồng / Thúc đẩy đầu tư quy mô lớn đối với doanh nghiệp hai nước Việt - Lào

Theo báo cáo giám sát tài chính công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gửi tới Bộ Tài chính ngày 11/8/2022, trong năm 2021, VNPT đạt doanh thu khoảng 40.748 tỷ đồng, đạt 90,22% kế hoạch năm 2021 được Ủy ban giao (chỉ bằng 91,6% so với năm 2020, tương ứng giảm 3.378 tỷ đồng).

Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty mẹ là 36.811 tỷ đồng, giảm 3.833 tỷ đồng (giảm 9,43%). Theo báo cáo của VNPT, nguyên nhân dẫn đến sụt giảm doanh thu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động đầu tư nâng cao năng lực hạ tầng mạng lưới, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Liên doanh cáp đồng Lào Việt và Stream Net được VNPT đưa vào danh mục thoái vốn.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 2.740 tỷ đồng, chỉ bằng 88,47% so với năm 2020, tương ứng giảm 342 tỷ đồng chủ yếu do giảm lãi tiền gửi ngân hàng.

Thu nhập khác đạt 1.197 tỷ đồng, tăng 437 tỷ đồng so với năm 2020, nguyên nhân chủ yếu do trong năm 2021 VNPT đã rà soát các tài sản hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, cáp đồng để thực hiện thanh lý, nhượng bán, thu hồi vốn.

Cùng đó, lợi nhuận sau thuế của VNPT năm 2021 đạt khoảng 4.073 tỷ đồng, bằng 95,05% so với kế hoạch (tính trên cơ sở doanh thu chưa loại trừ 2.997,4 tỷ đồng cho chương trình miễn/giảm/tặng cước viễn thông). Lợi nhuận thực hiện năm 2021 hoàn thành thấp hơn so với kế hoạch Ủy ban giao chủ yếu là do VNPT tính vào chi phí sản xuất kinh doanh khoản 400 tỷ đồng ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Nếu loại trừ các tác động bất lợi của dịch COVID-19, doanh thu của VNPT sẽ đạt khoảng 43.745 tỷ đồng, đạt 96,86% kế hoạch năm 2021 được giao.

Nộp ngân sách nhà nước của VNPT năm 2021 đạt 4.501 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch đề ra.

Về các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác, tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng giá trị vốn đầu tư ra nước ngoài doanh nghiệp của VNPT là 6.962 tỷ đồng theo giá trị sổ sách, tương ứng với 59 khoản đầu tư , trong đó có 24 công ty con, 27 công ty liên kết và 8 khoản đầu tư tài chính khác.

Theo kết quả giám sát tài chính của VNPT đối với các công ty con 100% vốn điều lệ, 3 doanh nghiệp gồm Tổng công ty Dịch vụ viễn thông - VNPT VinaPhone, Tổng công ty Truyền thông - VNPT Media và Công ty TNHH MTV Cáp quang - FOCAL đều kinh doanh có lãi và được phân loại an toàn về tài chính, với tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 2.229 tỷ đồng (giảm 175 tỷ đồng so với năm 2020), VNPT thu về lợi nhuận khoảng 921 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp VNPT góp vốn đầu tư đang bị thua lỗ, gồm Công ty Stream Net lỗ 189 triệu đồng (VNPT góp 72% vốn), Công ty TNHH VKX lỗ 10,6 tỷ đồng (VNPT góp 50% vốn), Liên doanh cáp đồng Lào Việt (LVCC) lỗ 1,1 tỷ đồng (VNPT góp 50% vốn), Công ty CP Phát triển Dịch vụ Học tập và Giải trí trực tuyến lỗ 3 tỷ đồng (VNPT góp 42,93% vốn), Công ty CP truyền thông VMG lỗ 581,9 tỷ đồng (VNPT vốn góp 28,3%), Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Xây lắp Viễn thông Đà Lạt lỗ 1,02 tỷ đồng (tỷ lệ góp vốn của VNPT là 40%).

Trong đó, Công ty CP Truyền thông VMG có lợi nhuận sau thuế năm 2021 âm 581,9 tỷ đồng. Năm 2020, 2021 lợi nhuận sau thuế VMG âm dẫn tới lỗ lũy kế phát sinh đến 31/12/2021 của công ty mẹ là âm 711,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo, VNPT hiện có 5 khoản đầu tư ra nước ngoài bao gồm: Liên doanh cáp đồng Lào Việt, Công ty ATH Malaysia, Công ty ACASIA Malaysia, Công ty VNPT Global Hong Kong và Stream Net (Myanmar).

Trong số 5 khoản đầu tư ra nước ngoài của VNPT, lũy kế đến 31/12/2021 khoảng 13,122 triệu USD, đến nay đã thu được 1,138 triệu USD từ các khoản lợi nhuận được chia chuyển về nước của ACASIA Malaysia và VNPT Global Hong Kong.

Còn khoản đầu tư vào Liên doanh cáp đồng Lào Việt đang lỗ lũy kế 1,18 triệu USD. Khoản đầu tư vào Công ty Stream Net tại Myanmar khoảng 10,28 triệu USD, hiện đang lỗ lũy kế 4,61 triệu USD.

Hiện trong dự thảo Đề án cơ cấu lại VNPT giai đoạn 2021 – 2025, Liên doanh cáp đồng Lào Việt và Stream Net được đưa vào danh mục các công ty thoái vốn.

Nguyên Đức
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm