Tìm kiếm: giúp-no-lâu

Hiện nay, nhiều trí thức và doanh nhân người Việt, cả nam lẫn nữ, đã có mặt trong các trung tâm khoa học, thương mại của nhiều nước phát triển. Có những nữ trí thức làm việc trong các trung tâm khoa học và cả trong các trung tâm nghiên cứu quân sự lớn của các nước.
Hiện nay, nhiều trí thức và doanh nhân người Việt, cả nam lẫn nữ, đã có mặt trong các trung tâm khoa học, thương mại của nhiều nước phát triển. Có những nữ trí thức làm việc trong các trung tâm khoa học và cả trong các trung tâm nghiên cứu quân sự lớn của các nước.

End of content

Không có tin nào tiếp theo