Doanh nghiệp Việt

Tạm nhập tái xuất phương tiện chứa hàng hóa theo phương pháp quay vòng?

Bạn đọc có email phamquochung@XXX gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Doanh nghiệp Việt Nam hỏi: Công ty tôi là đại lý của công ty nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi muốn tạm nhập tái xuất thùng container rỗng vậy có được không ? Được tạm nhập trong thời gian bao lâu và phải đăng ký với Chi cục Hải quan nào? Mong Văn phòng tư vấn giúp tôi.

Bạn đọc có email dovankhanh@XXX gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Doanh nghiệp Việt Nam hỏi: gia đình tôi muốn kinh doanh trạm xăng dầu nhưng cách hộ gia đình tôi đã có một trặm xăng khác vậy không biết khoảng cách giữa các trạm là bao nhiêu mới được phép kinh doanh?
Bạn đọc có email duyminh03@XXX gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Doanh nghiệp Việt Nam hỏi: công ty tôi có một thành viên là cổ đông sáng lập của công ty nay chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp cho các cổ đông còn lại trong công ty vậy công ty có phải làm thủ tục thông báo thay đổi cổ đông sáng lập không?
Bạn đọc có email kiengiang1978@XXX gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Doanh nghiệp Việt Nam hỏi: Công ty tôi đang muốn đầu tư một dự án sản xuất giấy và đang tìm địa điểm, chúng tôi muốn chọn địa điểm tại thành phố Hải Phòng liệu có được hay không? và với dự án này có cần làm báo cáo đánh giá tác động môi trường không?
Doanh nghiệp tư nhân có đủ kinh nghiệm, nguồn lực dồi dào để vận hành và phát triển các dự án lớn trong lĩnh vực Nhà nước độc quyền như đường sắt, truyền tải điện..., vấn đề mấu chốt là phải cải cách thể chế.
Không ít doanh nghiệp ngần ngại trong đầu tư cho chiến lược phát triển bền vững vì đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn nhưng chưa đem lại kết quả tức thì. Câu chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước vẫn khiến nhiều doanh nghiệp phân vân.